III Diecezjalny Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością i Myślą Jana Pawła II.

- Dokument dodano 2008-09-19, oglądany 7587 razy -

konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 
 

    Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem  zamkniętym na miłość.

                                                                                                     Jan Paweł II

 

 

 Zapraszamy Państwa do udziału w III Diecezjalnym Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością i Myślą Jana Pawła II.

Jako organizatorzy chcielibyśmy, aby nasza impreza stała się dla młodych ludzi nie tylko szansą na rozwijanie swoich teatralnych talentów, ale także okazją do refleksji nad nauczaniem Papieża Polaka. Jako inspirację dla tegorocznych spektakli wybraliśmy słowa: „Życie jest talentem powierzonym nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych. Żaden człowiek nie jest „górą lodową” dryfującą po oceanie historii; każdy z nas jest członkiem wielkiej rodziny, wewnątrz której ma określone miejsce i zadanie do spełnienia.”

Oczekujemy spektakli będących rozwinięciem słów Jana Pawła II. Mogą to być interpretacje wybranych dzieł wielkiego Polaka bądź ich fragmentów, ale również inscenizacje tekstów innych twórców, których przesłanie współbrzmi ze słowami Papieża.

 

Kontynuowane będą, jako impreza towarzysząca Przeglądowi, warsztaty dla instruktorów zespołów teatralnych, prowadzone przez pana Jacka Brzezińskiego – aktora teatru PROVISORIUM, instruktora teatralnego oraz wykładowcę w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

 Przesyłamy Państwu Regulamin Przeglądu wraz z kartą zgłoszenia. Prosimy o odesłanie wypełnionej drukowanymi literami karty w terminie do 20 lutego 2009 roku na adres: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin.                                                                                       

Prosimy również o podanie na karcie informacji, czy będą Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach.

 

 

                                                                                

 

 

 

„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”

Jan Paweł II

 

III  Przegląd

Form Teatralnych Inspirowanych

Twórczością i myślą

Jana Pawła II

 

Zapraszamy do udziału w III Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością i Myślą Jana Pawła II, który odbędzie się w marcu 2009 roku. Konkurs, prowadzony w dwóch kategoriach: zespołów teatralnych i teatru jednego aktora, kierujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Organizator

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie we współpracy z Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

 

Termin : marzec 2009 rok

 

Cele przegladu :

- propagowanie dorobku literackiego Jana Pawła II,

- propagowanie myśli Jana Pawła II: „Życie jest talentem powierzonym nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych. Żaden człowiek nie jest „górą lodową” dryfującą po oceanie historii; każdy z nas jest członkiem wielkiej rodziny, wewnątrz której ma określone miejsce i zadanie do spełnienia.”

- inspirowanie młodych ludzi do poznawania dziedzictwa literackiego Papieża-Polaka,

- integracja środowiska młodzieżowego wokół wartości wpisanych w twórczość Jana

   Pawła II,

- rozwijanie zainteresowań teatralnych młodzieży.

 

Zasady uczestnictwa :

Jury oceniać będzie każdą kategorię wiekową i interpretacyjną (zespoły teatralne, teatr jednego aktora) oddzielnie.

Prezentowane spektakle powinny być sceniczną realizacją wybranych dzieł Jana Pawła II lub innych utworów nawiązujących do przesłań Papieża-Polaka.

Czas prezentacji zespołów teatralnych do 25 minut, teatrów jednego aktora do 15 minut.

Jury oceniać będzie dobór tekstów, ich interpretację, dykcję, emisję głosu, oryginalną aranżację.

Przesłuchania konkursowe wyłonią finalistów w obu kategoriach we wszystkich grupach wiekowych.

Zgłoszenia, na karcie zgłoszenia, należy przesyłać do 13 lutego 2009 roku na adres: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II ul. Elsnera 5, 20-054 Lublin z dopiskiem „Przegląd teatralny”.  

Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i pobytu w Lublinie.

Organizatorzy zapewniają: magnetofon, odtwarzacz CD, magnetowid, ...

Możliwość zobaczenia sceny i ewentualnej próby po uzgodnieniu z organizatorem.

O terminie przesłuchań, które będą miały miejsce w auli Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, uczestnicy zostaną poinformowani listownie do końca lutego 2009 roku.

Koncert laureatów odbędzie się 13 marca 2009 roku, również w auli Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II.

Laureaci wszystkich kategorii konkursowych otrzymają dyplomy oraz nagrody, a przygotowujący ich nauczyciele - podziękowania. Fundatorami nagród są organizatorzy i sponsorzy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnika, a przygotowujący ich nauczyciele - podziękowania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.

Informacje o konkursie znajdują się także na stronach: www.zs5.lublin.pl oraz           www.kuria.lublin.pl/kuria/katecheza/

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

      (081) 740 40 19 (Dorota Kubiatowska, Dorota Kijewska).

16. Warsztaty teatralne planowane są w dniu 12 marca 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, Jan Paweł II, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne, teatr,