Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy

 
 
 

Dokumenty w Olimpiady i konkursy

XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
XIX Olimpiada Znajomości Afryki

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
XX Ogólnopolski Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji - Ad Gentes

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
V Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
I Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Reżyserów

Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku od 16 d0 21 lat

 
XXII Międzydiecezjalny Konkurs Czy znasz Pismo Święte

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas III - VIII

 
XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Civitas Christiana

Konkusr adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
XVIII Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie Mocna Ręka Boga - Księga Wyjścia

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI, VII, VIII

 
IX Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - Radości i boleści św. Józefa.

Konkurs adresowany jest do uczniów do lat 18 wszystkich poziomów szkół, również szkół specjalnych

 
XV Międzynarodowy Konkurs Jan Paweł II w Oczach Dziecka

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i szkół specjalnych

 
XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski Tertio Millennio.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
I Ogólnopolski Konkurs Przechowujemy Ten Skarb

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich

 
XV Wojewódzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II Odnowiciel Ziemi

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych i szkół średnich

 
I Archidiecezjalny Konkurs Centrum Jana Pawła II 100 rocznica urodzin Jana Pawła II - Papieża Rodziny

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
XXI Ogólnopolski Konkurs literacko - plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński naszym Patronem

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycko - Plastyczny Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o Świętym Mikołaju

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
VII Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny - Święty Franciszek z Asyżu Miłośnik Przyrody

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych 5. i 6. latki

 
I Ogólnopolski Konkurs o św. Klemensie Hofbauerze

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII oraz szkół średnich

 
IX Wojewódzki Konkurs Nasz Patron

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
X Archidiecezjalny Konkurs o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki Moje Boże Narodzenie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
IX Diecezjalny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
IX Wojewódzki Konkurs Wyślij Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII

 
VIII Archidiecezjalny Konkurs Mam Tę Moc

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkolnych Kół Caritas działających na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
VI Archidiecezjalny Konkurs 4x Wy

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkolnych Kół Caritas działających na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
XXII Archidiecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych