Olimpiady i konkursy

Dokumenty w Olimpiady i konkursy

XXXI Olimpiada Teologii Katolickiej

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
XIX Olimpiada Znajomości Afryki

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
XX Ogólnopolski Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji - Ad Gentes

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
V Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
I Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Reżyserów

Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku od 16 d0 21 lat

 
XXII Międzydiecezjalny Konkurs Czy znasz Pismo Święte

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas III - VIII

 
XXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Civitas Christiana

Konkusr adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
XVIII Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie Mocna Ręka Boga - Księga Wyjścia

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI, VII, VIII

 
IX Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XV Międzynarodowy Konkurs Jan Paweł II w Oczach Dziecka

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i szkół specjalnych

 
I Ogólnopolski Konkurs Przechowujemy Ten Skarb

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich

 
XV Wojewódzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II Odnowiciel Ziemi

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych i szkół średnich

 
I Archidiecezjalny Konkurs Centrum Jana Pawła II 100 rocznica urodzin Jana Pawła II - Papieża Rodziny

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycko - Plastyczny Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o Świętym Mikołaju

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
VII Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny - Święty Franciszek z Asyżu Miłośnik Przyrody

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych 5. i 6. latki

 
I Ogólnopolski Konkurs o św. Klemensie Hofbauerze

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII oraz szkół średnich

 
IX Wojewódzki Konkurs Nasz Patron

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
X Archidiecezjalny Konkurs o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki Moje Boże Narodzenie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
IX Diecezjalny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
IX Wojewódzki Konkurs Wyślij Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII

 
VIII Archidiecezjalny Konkurs Mam Tę Moc

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkolnych Kół Caritas działających na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
VI Archidiecezjalny Konkurs 4x Wy

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Szkolnych Kół Caritas działających na terenie przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
XXII Archidiecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych