Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy

 
 
 

Dokumenty w Olimpiady i konkursy

XXIII Ogólnopolski Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji Ad Gentes

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
VIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Liturgicznej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
XXXIV OTK

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
IV Międzynarodowe Konkursy Biblijne z Oławy

Konkursy adresowane sa do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół średnich

 
XXVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - Civitas Christina

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich

 
XXV Międzydiecezjalny Konkurs Czy znasz Pismo Święte

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych

 
XVI Diecezjalny Konkurs Biblijny Biblia-Księga Życia

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół postawowych

 
XXI Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie - Chwalcie Pana

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych

 
XII Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkoły podstawowej

 
XVIII Międzynarodowy Konkurs Jan Paweł II w Oczach Dziecka

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i placówek specjalnych

 
XX Ogólnopolski Konkurs Papieski Tertio Millennio

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
XVII Ogólnopolski Konkurs Pielgrzymi szlak Jana Pawła II

Koinkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XVII Wojewódzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych i o uczniów szkół średnich

 
XIV Archidiecezjalny Konkurs o św. Janie Pawle II Cywilizacja Życia

Konkrs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych

 
XVIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada o św. Maksymilianie

Olimpiada adresowana jest do uczniów zerówek, szkół podstawowych i szkół średnich

 
XI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o Świętym Mikołaju

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych

 
I Ogólnopolski Konkurs Filmowy o Świętym Mikołaju

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół pod opieką nauczycieli

 
XIII Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych 2023.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
II Archidiecezjany Konkurs o bł. Piotrze Jerzym Frassatim

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
III Archidiecezjalny Konkurs Plastyczy Święty Uśmiechnięty - Mój Ulubiony Święty

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i klas zerowch

 
X Archidiecezjalny Konkurs dla Szkolnych Kół Caritas Mam tę moc

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich należących do szkolnych kół Caritas

 
IX Archidiecezjalny Konkurs dla Szkolnych Kół Caritas 4xWy

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich należących do szkolnych kół Caritas

 
XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki Moje Boże Narodzenie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich

 
XXIII Archidiecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
VIII Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej Tu Cię Spotykam

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych

 
I Ogólnopolski Konkurs Bractwo oczami młodego człowieka

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 25 roku życia