Olimpiady i konkursy

Dokumenty w Olimpiady i konkursy

I Ogólnopolski Konkurs Skarbiec Talentów

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat

 
XXX Olimpiada Teologii Katolickiej Przemyśl 2020

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
IV Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół licealnych i technicznych

 
XIX Ogólnopolski konkurs Ad Gentes Mój Szkolny Kolega z Misji

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
VII Ogólnopolski Konkurs Liturgiczny

Konkurs przeznaczony jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
VII Archidiecezjalny Konkurs Caritas Mam Tę Moc

Konkurs adresowany jest do Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Lubelskiej

 
VI Archidiecezjalny Konkurs Caritas 4 x Wy

Konkurs Adresowany jest do Szkolnych Kół Caritas

 
XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - Civitas Christina

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
XXI Międzydiecezjalny Konkurs Czy Znasz Pismo Święte

Konkurs adresowany jest domuczniów szkół podstawowych klas III - VIII

 
XIII Diecezjalny Konkurs Biblijny Biblia Księga Życia

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII

 
XVII Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI - VIII

 
XV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej o Nowym Testamencie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V - VIII

 
VI Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny Najpiękniejsza Opowieść Biblijna

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych - pieciolatki, sześciolatki

 
VIII Diecezjalny Konkurs Religijny Maryja Matka Kościoła

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych

 
VI Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XIV Międzynarodowy Konkurs Jan Paweł II w Oczach Dziecka

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i szkół specjalnych

 
XVI Ogólnopolski Konkurs Papieski Fundacji Instytutu Tertio Millennio

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych

 
XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych

 
XV Wojewódzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II- Jan Paweł II Odnowiciel Ziemi.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich

 
XI Diecezjalny Konkurs o Janie Pawle II Wstańcie, Chodźmy

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół specjalnych

 
XIV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada o św. Maksymilianie

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
V Ogólnopolski Konkurs o św. Mikołaju - plastyczny

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I - III

 
V Ogólnopolski Konkurs o św. Mikołaju - literacki

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII - VIII

 
V Ogólnopolski Konkurs o św. Mikołaju - charytatywny

Konkurs adresowany jest do uczniów placówek oświatowych

 
VII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 
IX Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XXVII Wojewódzki Konkurs Moje Boże Narodzenie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich

 
X Diecezjalny Konkurs Przegląd Grup Kolędniczych

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
VIII Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek Jezus Malusieńki

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII

 
VIII Archidiecezjalny Konkurs Plastyczno-Literacki Wyśli Życzenia na Święta Bożego Narodzenia.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII

 
VIII Diecezjalny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich

 
V Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej Tu Cię Spotykam

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII - VIII

 
XXI Diecezjalny Konkurs Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
Konkurs w ramach obchodów Dnia Papieskiego

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych