Archiwum > Konkursy 2013-2014

Dokumenty w Konkursy 2013-2014

II GMINNY KONKURS PLASTYCZNY. NAJCIEKAWSZA INTERPRETACJA WYBRANYCH CUDÓW JEZUSA

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z terenu gminy Firlej

 
Powiatowy Konkurs o tematyce pro-life pt. "Od poczęcia - człowiek".

Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjale Powiatu Świdnickiego

 
X III POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

uczniowie gimnazjów z Powiatu Świdnickiego

 
XX JUBILEUSZOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ

dla klas szóstych szkół podstawowych oraz klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum.

 
XV POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI I POEZJI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ

mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI oraz gimnazjów z miasta Chełma i powiatu chełmskiego

 
XI Międzyszkolny Konkurs „Hej, kolędy to czas”

uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Niedrzwica Duża

 
XI Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką

w dwóch kategoriach: recytacji i wokalnej interpretacji, kierujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II

 
XI Konkurs o Papieżu Janie Pawle II

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu powiatu łęczyńskiego oraz szkół zaprzyjaźnionych z województwa lubelskiego noszących imię Jana Pawła II

 
XI DEKANALNY KONKURSU WIEDZY O STARYM TESTAMENCIE

dla uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI) i szkół gimnazjalnych.

 
XII DEKANALNY KONKURS BIBLIJNY „GENESIS”

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

 
Wyślij życzenia na Święta Bożego Narodzenia

uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych

 
V Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej

adresatami konkursu są uczniowie klas I – III gimnazjum z terenu Powiatu Łęczyńskiego

 
V Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej

uczniów klas gimnazjalnych z terenu Powiatu Łęczyńskiego

 
V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O JANIE PAWLE II "SANTO SUBITO"

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
VI Potyczki Gimnazjalistów nt. „KOŚCIÓŁ UBOGACAJĄCY ŚWIAT”

do wszystkich uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych Archidiecezji Lubelskiej

 
VIII GMINNY KONKURS WIEDZY O RÓŻAŃCU

uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Końskowola

 
Św. WALENTY – nasz opiekun i orędownik

Dzieci klasy 0 i szkół podstawowych dekanatu Siedliszcze

 
„Sługa Boży Ksiądz Franciszek Maria di Francia – Apostoł ubogich”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (etap klas 1-3 i 4-6), gimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu dekanatu piaseckiego

 
Powiatowy Konkurs literacko- plastyczny „Edmund Bojanowski – błogosławiony Jana Pawła II”

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego, miasta Chełm i dekanatu siedliskiego

 
POKÓJ TOBIE, POLSKO, OJCZYZNO MOJA

klas I, II i III Szkół Podstawowych miasta Lublin. Konkurs o o życiu i nauczaniu Papieża Jana Pawła II

 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski

 
Najpiękniejsza pisanka wielkanocna

dla uczniów szkół podstawowych klasy 4-6 oraz uczniów szkół gimnazjalnych

 
Mój najpiękniejszy różaniec

dla uczniów klas O oraz klas I - VI Szkół Podstawowych miasta Lublin

 
Moje Boże Narodzenie

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM MAKSYMILIANIE MARII KOLBE

dla uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych

 
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Matka Boża Jesienna

dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych Diecezji Lubelskiej

 
MARYJO WIELKA BOGA I CZŁOWIEKA MATKO

uczniowie klas I -VI szkoły podstawowej dekanatu łęczyńskiego

 
MARYJA – MATKA KOŚCIOŁA

do uczniów szkół gimnazjalnych

 
Lubelskie Seminarium Duchowne– kolebka kapłaństwa - konkurs

Adresatami konkursu są uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Archidiecezji Lubelskiej

 
KONKURS WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM „PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II”

dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów miasta Lublin oraz szkół noszących imię Jana Pawła II z województwa lubelskiego

 
KONKURS WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM „O Karolku, który zadziwił świat”

DLA KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN I SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIĘ JANA PAWŁA II Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

dla uczniów Szkół Podstawowych, klasy IV-VI

 
Konkurs Wiedzy o El Greco

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby do 19 roku życia, w dwóch kategoriach wiekowych: I – do 15 roku życia (gimnazjum), II – od 15 do 19 roku życia (szkoły ponadgimnazjalne).

 
Konkurs międzyszkolny „Rok Wiary: Wierzę. Wakacje spędziłem z Bogiem”

uczniowie z klas I-VI szkół podstawowych z terenu gminy Końskowola oraz z Klementowic

 
KONKURS LITERACKI „UŚMIECHNIĘTY ŚWIĘTY”

dlla uczniów ze szkół podstawowych

 
KONKURS KOLĘD ,,BÓG SIĘ RODZI”

konkursie mogą brać udział soliści lub zespoły klasowe z klas I – III Szkoły Podstawowej DEKANATU LUBARTOWSKIEGO

 
Konkurs „Kapłan dziś”

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Archidiecezji Lubelskiej

 
Konkurs fotograficzny „Seminarium duchowne – dom tajemnicy”

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Archidiecezji Lubelskiej

 
„Jan Paweł II: Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

Uczniowie Gimnazjów, uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

 
I Dekanalny Konkurs Plastyczny „Mój Anioł Stróż”

przeznaczony jest dla uczniów klas zerowych

 
I Powiatowy Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównej Błogosławiona Karolina wzorem dla młodych

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łęczyńskiego

 
IX Edycja Konkursu – Młodzież jakiej nie znacie

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O BŁ. JANIE PAWLE II

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyńskiego

 
IV Panel Dyskusyjny

IV Panel Dyskusyjny dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wraz z katechetami

 
IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY

uczniowie klas V i VI ze szkół podstawowych z miasta Lublin

 
IV GMINNY KONKURS „Jan Paweł II moim przewodnikiem”

uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Końskowola

 
II POWIATOWE SPOTKANIE Z POEZJĄ JANA PAWŁA II

I- klasy IV- VI SZP II- klasy I-III G

 
II Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek

dla Szkół Podstawowych miasta Lublin i województwa lubelskiego

 
II Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Poezja Maryjna”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych

 
II Dekanalny Konkurs Wiedzy Biblijnej z Ewangelii Świętego Marka

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3-6 szkół podstawowych z dekanatu Kraśnik

 
„Cześć Maryi, cześć i chwała…” II Parafialny Konkurs Pieśni i Piosenki Maryjnej

• Przedszkolaki tzw. zerówka (kat. A) • Uczniowie klas I-III (kat. B) • Uczniowie klas IV- VI (kat. C)

 
BŁOGOSŁAWIONY WINCENTY KADŁUBEK – MISTRZ KULTURY POLSKIEJ

KONKURS DLA DZIECI KLAS 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 
Archidiecezjalny Konkurs na prezentację multimedialną „HISTORIA LUBELSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Archidiecezji Lubelskiej

 
XIV Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej Świdnik 2008

konkurs recytatorski dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i wszystkich poziomów szkoły gimnazjalnej

 
„Wymagam od siebie, mimo, że inni ode mnie nie wymagają"

konkurs literacki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
V Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II

konkurs recytatorski i piosenki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
VI Wielkopostny konkurs recytatorski

dla wszystkich typów szkól

 
VI Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką

konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.

 
VII MISYJNA OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

konkurs dla szkoł ponadgimnzajalnych

 
Powiatowy konkurs o Janie Pawle II - „Jan Paweł II – orędownik pokoju”

konkurs szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego, miasta Chełm i dekanatu siedliskiego.

 
"Papież o młodych, młodzi o papieżu".

konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

konkurs blblijny dla szkół ponadgimnazjalnych

 
Nowy konkurs o Janie Pawle II "Przyjaciel dzieci"

konkusr dla uczniów szkół podstawowych i klas „0” z terenu Powiatu Łęczyńskiego i szkół zaprzyjaźnionych z województwa lubelskiego noszących imię Ojca Świętego.

 
Nadwiślańskie Spotkania z Poezją

konkurs poetycki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

 
Mój szkolny kolega z misji

konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 
Mój szkolny kolega z Afryki

konkurs misyjny dla szkół podstawowych, gimnazjanych i ponadgimnazjalnych

 
Moje Boże Narodzenie

konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

 
Moje Boże Narodzenie

konkurs plastyczny i literacki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 
Mapa zabytków sakralnych

konkurs multimedialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
Konkurs o miłosierdziu

konkurs poetycki i plastyczny

 
Konkurs o Janie Pawle II

konkurs wiedzy, recytacji, plastyki i poezji dla szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego i szkół im. Jana Pawła II

 
I Powiatowe Potyczki Gimnazjalistów - NOWY KONKURS

konkurs dla uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych Powiatu Chełmskiego

 
IV Festiwal Piosenki Religijnej i Poezji Śpiewanej

konkurs dla szkół podstawowych i dziecięcych zespołów parafialnych

 
II Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością Jana Pawła II

konkurs rorm teatralnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
II Przegląd Form Teatralnych

konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych

 
II Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej

konkurs dla wszystkich szkół i grup parafialnych

 
III Diecezjalny Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością i Myślą Jana Pawła II.

konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 
Dekanalny konkurs wiedzy o św. Pawle

konkurs dla dzieci i młodzieży klasy VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum

 
Biblia Księgą Życia

diecezjalny konkurs biblijny dla gimnazjalistów

 
Bibila Księga Życia

konkurs biblijny dla gimnazjum