Archiwum > Konkursy w roku szkolnym 2018/19

Dokumenty w Konkursy w roku szkolnym 2018/19

X Diecezjalny Konkurs o św. Janie Pawle II Promieniowanie Ojcowstwa

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych

 
XX Międzydiecezjalny Konkurs Czy znasz Pismo Święte.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych

 
XX Diecezjalny Konkurs Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII i gimnazjów

 
XXVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki Moje Boże Narodzenie.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Wojewwództwa Lubelskiego i Archidiecezji Lubelskiej

 
XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej Opole 2019

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Civitas Christiana

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
XV Ogólnopolski Konkurs Papieski Dar na stulecie

Konkurs adresowany jest do uczniów urodzonychpo 31 grudnia 1997 r., które w czasie trwania Konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 
XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycko - Plastyczny Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
XVI Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Nowym Testamencie - Moc Ducha Świętego w rodzącym się Kościele

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkól podstawowych oraz klas III gimnazjum

 
XVII Diecezjalny Konkurs Literacko-Plastyczny o św. Janie Pawle II - Przez Maryję do Świętości – Święty Stanisław Kostka

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i szkół specjalnych

 
XI Archidiecezjalny Konkurs nt. Kościół ubogacający świat

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
XIX Ogólnopolski Konkurs Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia Naszym Patronem CZAS TO MIŁOŚĆ

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
XIX Ogólnopolski Konkurs Papieski OHP

Konkurs adresowany jest do uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzieży szkolnej (ur. w 1999 r. i młodszej

 
XIV Wojewódzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II Gaude Mater Polonia

konkurs adresowany jest do uczniów klasz IV - VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
XIV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej o Nowym Testamencie - Dzieje Apostolskie

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum

 
XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
XII Diecezjalny Konkurs Biblijny Biblia Księga Życia Jezus jako Mesjasz w Ewangelii według św. Mateusza

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum

 
XIII Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska Wiedzy o Świętym Maksymilianie VI, VII, VIII, gimnazjum

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych klas VI - VIII oraz uczniów gimnazjów

 
XIII Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska Wiedzy o Świętym Maksymilianie 0 - V

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych klas 0 - V

 
XIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Święty Jan Paweł II w Oczach Dziecka

Konkurs adresowany jest do ucznów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i szkół specjalnych

 
V Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej Maryja Ożywiona Duchem Świętym

Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
V Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny Maryja Naszej Ojczyzny Opiekunką

Konkurs adresowany jest dla uczniów przedszkoli i klas zerowych

 
V Archidiecezjalny Konkurs Cztery Razy Wy

Konkurs adresowany jest do uczniów należących do szkolnych kół Caritas

 
VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 
VI Archidiecezjalny Konkurs Mam Tę Moc.

Konkurs adresowany jest do uczniów należących do szkolnych kół Caritas

 
VII Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek Jezus Malusieńki.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych

 
VII Diecezjalny Konkurs Religijny Maryja Matka Kościoła

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół specjalnych

 
VII Diecezjalny Konkurs na Szopkę

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich

 
VII Archidiecezjalny Konkurs Wyślij Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VIII skół podstawowych i klas III gimnazjów

 
VIII Diecezjalny Konkurs Plastyczny i Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas III gimnazjum

 
Promieniowanie Ojcostwa – Jan Paweł II

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych

 
I Ogólnopolski Rodzinny Konkurs Biblijny

Konkurs adresowany jest do rodzin

 
I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki z Okazji 100-lecia Istniania Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
I Archidiecezjalny Konkurs Biblijny - Plastyczny Cuda Jezusa w Ewangelii św. Łukasza.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
IX Diezcezjalny Konkurs Przegląd Grup Kolędniczych

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
IV Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej w kategorii poezji i recytacji Tu Cię spotykam.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów z terenu Województwa Lubelskiego

 
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o św. Mikołaju i św. Stanisławie Kostce

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I- III

 
IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o św. Mikołaju i św. Stanisławie Kostce

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VI - VIII i gimnazjów

 
II Ogólnopolski Konkurs Jezus Chrystus naszym Królem

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Sacrum

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich

 
III Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkł średnich