Archiwum > Konkursy z roku szkolnego 2007/2008

Dokumenty w Konkursy z roku szkolnego 2007/2008

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

konkurs blblijny dla szkół ponadgimnazjalnych

 
„Wymagam od siebie, mimo, że inni ode mnie nie wymagają"

konkurs literacki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
Mapa zabytków sakralnych

konkurs multimedialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
Biblia Księgą Życia

diecezjalny konkurs biblijny dla gimnazjalistów

 
Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

konkurs dla licealistów

 
Mój szkolny kolega z Afryki

konkurs misyjny dla szkół podstawowych, gimnazjanych i ponadgimnazjalnych

 
Moje Boże Narodzenie

konkurs plastyczny i literacki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 
Konkurs o miłosierdziu

konkurs poetycki i plastyczny

 
O pajdę chleba razowego

konkurs poezji religijnej

 
II Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością Jana Pawła II

konkurs rorm teatralnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
Konkurs o Janie Pawle II

konkurs wiedzy, recytacji, plastyki i poezji dla szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego i szkół im. Jana Pawła II

 
V Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II

konkurs recytatorski i piosenki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
XIV Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej Świdnik 2008

konkurs recytatorski dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i wszystkich poziomów szkoły gimnazjalnej

 
V Wielkopostny Konkurs Recytatorski

konkurs poezji i prozy dla wszystkich szkół

 
II Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej

konkurs dla wszystkich szkół i grup parafialnych

 
IV Festiwal Piosenki Religijnej i Poezji Śpiewanej

konkurs dla szkół podstawowych i dziecięcych zespołów parafialnych