katecheza z prezentacją multimedialna dla kl. II liceum
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
konkurs dla wszystkich szkół i grup parafialnych
konkurs rorm teatralnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy I gimnazjum
konkurs multimedialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs dla licealistów
konkurs misyjny dla szkół podstawowych, gimnazjanych i ponadgimnazjalnych
konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
konkurs blblijny dla szkół ponadgimnazjalnych
konkurs szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego, miasta Chełm i dekanatu siedliskiego.
konkurs dla szkoł ponadgimnzajalnych
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.
dla wszystkich typów szkól
konkurs recytatorski i piosenki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs poezji i prozy dla wszystkich szkół
konkurs literacki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych