Iinscenizacja o Janie Pawle II z prezentacją multimedialną dla szkoły podstawowej
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
konkurs rorm teatralnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs plastyczny, recytatorski, wiedzy o patronie
konkurs wiedzy, recytacji, plastyki i poezji dla szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego i szkół im. Jana Pawła II
Inscenizacja na rekolekcje szkolne dla szkoły podstawowej