katecheza z prezentacją multimedialną dla kalas VI szkoły podstawowej
Katecheza z prezentacja multimedialną dla kl. IV szkoły podstawowej
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej
Iinscenizacja o Janie Pawle II z prezentacją multimedialną dla szkoły podstawowej
katecheza z prezentacja multimedialna dla klasy szkoły podstawowej
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
konkurs dla wszystkich szkół i grup parafialnych
konkurs rorm teatralnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs dla szkół podstawowych i dziecięcych zespołów parafialnych
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej
katecheza z prezenatacją multimedialna dla klasy V szkoły podstawowej
konkurs wiedzy, recytacji, plastyki i poezji dla szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego i szkół im. Jana Pawła II
konkurs multimedialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej
katechez z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej
konkurs plastyczny i literacki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
konkurs misyjny dla szkół podstawowych, gimnazjanych i ponadgimnazjalnych
konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej
katecheza z prezentacja multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej
Inscenizacja na rekolekcje szkolne dla szkoły podstawowej
konkurs szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego, miasta Chełm i dekanatu siedliskiego.
Katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy IV szkoły podstawowej
prezentacja dla kl. VI uwrażliwiająca na potrzeby biednych (aby prezentacja prawidłowo dziłała należy wybrac opcję "ZAPISZ")
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy V szkoły podstawowej
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.
dla wszystkich typów szkól
Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów
konkurs recytatorski i piosenki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs poezji i prozy dla wszystkich szkół
konkurs recytatorski dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i wszystkich poziomów szkoły gimnazjalnej
katecheza z prezentacja multimedialna dla klasy VI szkoły podstawowej