Iinscenizacja o Janie Pawle II z prezentacją multimedialną dla szkoły podstawowej
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
konkurs rorm teatralnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs wiedzy, recytacji, plastyki i poezji dla szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego i szkół im. Jana Pawła II
konkurs szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego, miasta Chełm i dekanatu siedliskiego.
Wieczornica na rocznicę śmierci Jana Pawła II
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.
Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów
konkurs recytatorski i piosenki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych