Archiwum > Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

Dokumenty w Konkursy w roku szkolnym 2017/2018

XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej Łódź 2018

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół średnich

 
X Archidiecezjalny Konkurs nt. Kościół ubogacający świat

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Civitas Christiana

Konkurs adresowy jest do uczniów szkół średnich

 
XV Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Nowym Testamencie - Prawdziwa Miłość od Pierwszego Wejrzenia Ewangelia św. Jana

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. VI - VII i gimnazjów

 
XI Diecezjalny Konkurs Biblijny Biblia Księga Życia Duch Święty w Dziejach Apostolskich

Konkurs adresowany jest do uczniów kl VII szkoły podstawowej oraz gimnazjów

 
XIX Międzydiecezjalny Konkurs czy znasz Pismo Święte

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
I Międzynarodowy Konkurs Literacki Z Orędziem Fatimskiego Zawierzenia

Konkurs adresowany jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich

 
IV Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
VI Diecezjalny Konkurs Religijny Maryja Matka Kościoła

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych

 
XIV Ogólnopolski Konkurs Papieski: Jan Paweł II - Pielgrzym pokoju - Civitas Christiana

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 
XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Święty Jan Paweł II w oczach dziecka

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i specjalnych

 
IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów, szkół średnich, grup teatralnych działających przy szkole i tych działających poza szkołą

 
XIII Wojewódzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II Duch, który umacnia miłość

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. VII szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich

 
XI Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich

 
VII Archidiecezjalny Konkurs Literacki Uśmiechnięty Święty

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
IX Diecezjalny Konkurs o św. Janie Pawle II - Idźmy naprzód z nadzieją

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych,gimnazjów, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych

 
XVI Powiatowo-diecezjalny Konkurs literacko-plastyczny o św. Janie Pawle II - Święci artyści w służbie Boga

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego i diecezji lubelskiej

 
XIV Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II Duch który umacnia miłość

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych

 
IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny o bł. Bolesławie Lament

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i szkół specjalnych

 
XVIII Ogólnopolski Konkurs o Kard. Stefanie Wyszyńskim - Nasza Polska Niepodległa

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko - Plastyczny o bł. Karolinie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

 
V Ogólnopolski Konkurs Piosenki Religijnej - Święty to przyjaciel

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 
VII Archidiecezjalny Konkurs o Św. Maksymilianie Kolbe

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych

 
VII Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
XXVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki Moje Boże Narodzenie

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, placówek wychowania pozaszkolnego

 
VI Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek Jezus Malusieńki

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych IV - VII

 
VI Archidiecezjalny Konkurs Wyślij życzenia na święta Bożego Narodzenia

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV - VII i gimnazjów

 
VIII Diecezjalny Przegląd Jasełek i Gup Kolędniczych.

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
VI Diecezjalny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową.

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
XVIII Konkurs Papieski "Przyjmuję" - OHP

Konkurs adresowany jest do uczestników OHP w każdym wieku oraz młodzieży szkolnej ur. w 1998 r. i młodszej

 
XIX Diecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji i Patriotycznej

Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV - VII szkół podstawowych oraz do uczniów gimnazjów

 
VI Wojewódzki Konkurs dla szkół im. ks. Jana Twardowskiego

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
I Ogólnopolski Konkurs Nasza Modlitwa za Ojczyznę

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży - Polaków

 
I Ogólnopolski Konkurs Ducha Pełno

Konkurs adresowaby jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
IV Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny Pan Jezus w Mojej Rodzinie

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych

 
II Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
III Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów