Powiatowy konkurs o Janie Pawle II - „Jan Paweł II – orędownik pokoju”

- Dokument dodano 2008-09-18, oglądany 8019 razy -

konkurs szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego, miasta Chełm i dekanatu siedliskiego.

 
 

Regulamin

powiatowego konkursu o Janie Pawle II

„Jan Paweł II – orędownik pokoju”

 

 

 

Cele konkursu:

·          popularyzowanie wiedzy o Janie Pawle II, jego pontyfikacie,

·          pontyfikat Wielkiego Polaka jako świadectwo żywej wiary,

·          inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania właściwych wzorów postępowania

·          ukazanie Jana Pawła II jako autorytetu moralnego naszych czasów.

·          dostrzeganie wartości pokoju

·          stała troska o pokój na świecie

 

Organizatorzy:

·          Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu

·          Starostwo Powiatowe w Chełmie

·          Parafia Rzymskokatolicka w Siedliszczu

Adresat:

Dzieci i młodzież szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego, miasta Chełm i dekanatu siedliskiego.

 

Regulamin:

  1. Konkurs składa się z trzech niezależnych części: plastycznej, literackiej i multimedialnej
  2. konkursy oceniane będą w obrębie grup wiekowych:

klasy I – III szkól podstawowych

klasy IV – VI szkół podstawowych

gimnazja

szkoły ponadgimnazjalne.

 

 

 

Zgłoszenia (na załączonej karcie) oraz prace należy nadsyłać do dnia

23 października br. na adres:

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu,

22 -130 Siedliszcze,

z napisem „Konkurs Papieski”

 

 

 

  1. Podsumowanie konkursu odbędzie się 28 października b.r. o godz. 12 00 w Zespole Szkół w Siedliszczu. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 

 

I. Literacki

 

Klasy 0 – III

Barwna praca plastyczna format A-4, A-3 „Buduję pokój wokół siebie”

 

Klasa IV – VI

Ułóż treść SMS-a z pokojowym przesłaniem od 8 do 20 wyrazów.

 

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Ułóż modlitwę  o pokój na świecie

 

II Plastyczna

 

Klasy IV -VI

Papieskie pielgrzymki z przesłaniem pokoju

techniki barwne, malarstwo, (oprócz wyklejanek), format A 3

 

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

plakat Jan Paweł II – orędownik pokoju na świecie.

Techniki barwne, malarstwo (oprócz wyklejanek) format A-2

 

III. Prezentacja multimedialna

 

Jan Paweł II orędownik pokoju (do 20 slajdów).

 

Zasady uczestnictwa:

·          Prace literackie należy przesłać wydrukowane na formacie A – 4 w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu ( Times New Roman, czcionka 14);

·          udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy przyjeżdżają i przysyłają prace na własny koszt;

·          laureaci otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz nagrody, wyróżnieni dyplomy, opiekunowie zaświadczenia;

·          organizatorzy zapewniają nagrody, dyplomy, poczęstunek dla uczestników konkursu.

·          Prace tylko indywidualne ! Zawierające opis imię i nazwisko autora, opiekuna oraz telefon szkoły.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Lekan – Poliszuk,

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu tel. (082) 569-22-13

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, Jan Paweł II, konkurs, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne,