konkurs biblijny dla gimnazjum
diecezjalny konkurs biblijny dla gimnazjalistów
konkurs dla wszystkich szkół i grup parafialnych
konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych
konkurs rorm teatralnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs dla szkół podstawowych i dziecięcych zespołów parafialnych
konkurs plastyczny, recytatorski, wiedzy o patronie
konkurs wiedzy, recytacji, plastyki i poezji dla szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego i szkół im. Jana Pawła II
konkurs poetycki i plastyczny
konkurs multimedialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs dla licealistów
konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
konkurs plastyczny i literacki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
konkurs misyjny dla szkół podstawowych, gimnazjanych i ponadgimnazjalnych
konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
konkurs blblijny dla szkół ponadgimnazjalnych
konkurs poezji religijnej
konkurs szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego, miasta Chełm i dekanatu siedliskiego.
konkurs dla szkoł ponadgimnzajalnych
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.
dla wszystkich typów szkól
Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów
konkurs recytatorski i piosenki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs poezji i prozy dla wszystkich szkół
konkurs literacki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs recytatorski dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i wszystkich poziomów szkoły gimnazjalnej