Biblia Księgą Życia

- Dokument dodano 2007-10-25, oglądany 5888 razy -

diecezjalny konkurs biblijny dla gimnazjalistów

 
 
Idea  
 

Idea konkursu

 

Diecezjalny konkurs wiedzy biblijnej

„BIBLIA – KSIĘGA ŻYCIA”

 

 

Zapraszamy do udziału w V Diecezjalny Konkursie Wiedzy Biblijnej pt. „Biblia -Księga Życia”, który odbędzie się 15 stycznia 2008  roku  w Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, którzy pragną pogłębić swoja znajomość Pisma Świętego i podzielić się tą wiedzą z innymi.

 

Wraz z uczestnikami konkursu pragniemy  odkrywać na nowo skarby zawarte w Biblii. Wszystkich, którym  to wyzwanie jest bliskie, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

 

 

 

 

Regulamin

Diecezjalny konkurs wiedzy biblijnej

„BIBLIA – KSIĘGA ŻYCIA”

 

Organizator

Gimnazjum nr 11 w Lublinie, ul. Radości 13, 20-530 Lublin, tel. 081 527 96 95.

Cele

-           zainteresowanie uczniów tematyką biblijną,

-           sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości Pisma św. wśród  uczniów w wieku gimnazjalnym,

-           ukazanie Biblii jako źródła inspiracji dla twórców literatury i sztuki,

-           przygotowanie uczniów do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

Warunki uczestnictwa

1.     W  konkursie   mogą wziąć udział uczniowie z każdego Gimnazjum, wyłonieni drogą eliminacji wewnątrzszkolnych, które należy przeprowadzić 17 grudnia o godz. 10:00.

2.     Gimnazjum nr 11 dostarczy szkołom test eliminacyjny drogą elektroniczną na dwie godziny przed jego rozpoczęciem.

3.     Czas pisania testu wynosi 30 minut.

4.     Do kolejnego etapu przechodzą osoby, które uzyskały przynajmniej 70%  możliwych do zdobycia punktów.

5.     Dane uczestników należy wpisać na kartę zgłoszeniową i przesłać na adres  Organizatora do 10 stycznia 2008 roku. z dopiskiem „Konkurs Biblijny”.

 

Etap diecezjalny odbędzie się 29 stycznia 2008 roku o  godz. 9:00 w Gimnazjum nr 11 w Lublinie przy ul. Radości 13.

 

1.     Zwycięzcą zostanie uczestnik, który uzyska największą ilość punktów.

2.     Dla zwycięzców i osób wyróżnionych przewidziano nagrody rzeczowe.

3.     Zadania dotyczące motywu powołania zostały sformułowane w oparciu o księgi: Rdz, Wj, 1Sm, Iz, Jer, Łk, Dz.

4.     Cytaty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2000.

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA*

 

Nazwa szkoły........................................................

Adres....................................................................

E-mail...................................................................

Telefon.................................................................

 

Imię i nazwisko nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg eliminacji wewnątrzszkolnych...............................................

............................................................................

 

 

Lista uczestników:

Imię i nazwisko

Klasa

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Biblia, gimnazjum, konkurs,