V Wielkopostny Konkurs Recytatorski

- Dokument dodano 2007-10-26, oglądany 5071 razy -

konkurs poezji i prozy dla wszystkich szkół

 
 

V Wielkopostny konkurs recytatorski

 

 

„Usłużność w poezji i prozie”

 

Organizatorzy

AM Ośrodek Nr 18-Meandra w  Dorohuczy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Dorohuczy

 

Cele

-           prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,

-           popularyzacja recytacji i czytania,

-           stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pedagogów, instruktorów oraz młodych artystów,

-           promowanie dziecięcej i mlodzieżowej twórczości artystycznej,

-           stworzenie okazji integracyjnej,

-           możliwosć zgłębienia sensu i celu przyjaźni w nawiązaniu do pisma świętego i nauczania Jana Pawła II oraz innych twórców.

 

Uczestnicy

-           grupa I – klasy: 4-6 /kurs podstawowy/

-           grupa II – gimnazjum /kurs gimnazjalny/

-           grupa III –dorośli /kurs wyższy.

 

Zasady uczestnictwa

-           jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników,

wykonanie,

walory wychowawcze,

ogólny wyraz artystyczny,

-           każdy wykonawca prezentuje 2 utwory tj. wiersz i fragment prozy o łącznym czasie nie przekraczającym 4 minut,

-           szkołę bądź ośrodek reprezentuje dwie osoby danej grupy wiekowej,

-           uczestnicy przywożą prace plastyczne wykonane dowolną techniką na temat „Usłużności”,

-           prace mogą być wykonane przez inne osoby z danej szkoły czy ośrodka (jedna praca na reprezentację wiekową),

-           laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody,

-           organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą,

-           zgłoszenia należy przesłać do dnia 2 lutego 2008 roku na adres:

ks. Stanisław Gałat

Dorohucza 192

21-044 Trawniki, bądź na adres e-mail: stasio247@.wp.pl

-           informacji dotyczących konkursu udziela ks. Stanisław Gałat, kontakt: 503 174 892.

 

Termin

12 luty 2008 roku godz. 10.00.

      

Miejsce spotkania

 Kościół w Dorohuczy.

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, konkurs, poezja, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne, Wielki Post,