V Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II

- Dokument dodano 2007-10-26, oglądany 5613 razy -

konkurs recytatorski i piosenki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
 

V Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II

 

„Przeszłość jest czasem narodzin ....”

 

Zapraszamy do udziału w V Lubelskich Spotkaniach z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką, które odbędą się w maju 2008 roku. Konkurs, prowadzony w dwóch kategoriach: recytacji i wokalnej interpretacji, kierujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.

 

Organizatorzy

Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie we współpracy z Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

 

Cele spotkań

-           ukazanie poetyckiego dorobku Papieża – Polaka,

-           inspirowanie młodzieży do przeżywania głębi poetyckiego słowa Jana Pawła II (Karola Wojtyły),

-           integracja środowiska młodzieżowego wokół wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II,

-           tworzenie interpretacji muzycznych utworów poetyckich Jana Pawła II (i poezji religijnej innych autorów).

 

Zasady uczestnictwa

-           jury oceniać będzie każdą kategorię wiekową i interpretacyjną (recytacja, wokal) osobno,

-           w kategorii recytacji uczestnik prezentuje jeden utwór lub fragment prozy Jana Pawła II (Karola Wojtyły),

-           czas recytacji utworu do 5  minut,

-           jury oceniać będzie dobór tekstów (przesłanie z motta) i ich interpretację,

-           w kategorii wokalnej uczestniczyć mogą soliści, duety, kameralne zespoły wokalne i chóry,

-           obowiązuje wykonanie wokalne dwóch utworów poetyckich (jeden obowiązkowo Jana Pawła II, drugi może być innego autorstwa),

-           istnieje możliwość prezentacji własnych kompozycji instrumentalno – wokalnych do religijnego tekstu poetyckiego (zgodnie z punktem 5 zasad uczestnictwa),

-           jury oceniać będzie: dobór repertuaru, dykcję, emisję głosu, oryginalną aranżację,

-           czas prezentacji wokalnej obu utworów do 10 minut, 

-           przesłuchania wyłonią finalistów w obu kategoriach we wszystkich grupach wiekowych.

 

Zasady organizacyjne

-           szkoła może zgłosić w obu kategoriach maksymalnie po 3 uczestników,

-           zgłoszenia, na karcie zgłoszenia uczestnika, należy nadsyłać do 25 marca 2008 r. na adres: Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II,

ul. Elektryczna 51,

20-349 Lublin z dopiskiem „V Lubelskie Spotkania  z Poezją Jana Pawła II”,

-           uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i pobytu w Lublinie,

-           organizatorzy zapewniają: magnetofon, odtwarzacz CD, pianino,

-           o terminie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie do 13 kwietnia 2008 roku,

-           koncert laureatów odbędzie się 18 maja 2008 roku w Gimnazjum
nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie,

-           laureaci wszystkich kategorii konkursowych otrzymają dyplomy oraz nagrody,                              a przygotowujący ich do konkursu nauczyciele – podziękowania,

-           uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnika, a przygotowujący ich nauczyciele – podziękowania,

-           informacje o konkursie znajdują się także na naszej stronie: www.gimnazjum15.lublin.pl

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 081 744 08 00 (Wilhelma Mazurek Adam Szymala).

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, Jan Paweł II, konkurs, piosenka, poezja, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne,