XIV Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej Świdnik 2008

- Dokument dodano 2007-10-25, oglądany 5365 razy -

konkurs recytatorski dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i wszystkich poziomów szkoły gimnazjalnej

 
 

XIV Konkurs Recytatorski 

Poezji Religijnej Świdnik 2008

 

Konkurs za główny cel stawia sobie rozmiłowanie młodzieży i dorosłych w sztuce żywego słowa, pokazanie bogactwa i piękna poezji religijnej. Obcowanie z mądrymi tekstami stwarza okazję do chwili zadumy nad otaczającym światem, skłania do refleksji nad własnym życiem. Przy okazji przesłuchań konkursowych odbywają się również małe warsztaty sztuki żywego słowa. Członkowie komisji konkursowej spotykają się z recytatorami, omawiają wykonania, udzielają praktycznych wskazówek na przyszłość. Zawsze również na zakończenie konkursu  jeden z członków jury dokonuje swego rodzaju podsumowania imprezy, wskazuje na dobre i mniej udane aspekty poczynań uczestników konkursu.

 

Założenia regulaminowe

Konkurs jest otwarty dla recytatorów z klas szóstych  szkół podstawowych oraz klas pierwszych,  drugich i trzecich gimnazjum. Oddzielną kategorię stanowią dorośli (z wyłączeniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Repertuar uczestnika powinny stanowić dwa teksty - wiersz lub proza - o tematyce religijnej. Wystąpienie nie może przekroczyć 5 minut.

Jury ocenia:

-           ciekawy wybór repertuaru, zgodny z tematyką konkursu,

-           stosowność tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych uczestnika,

-           prawidłową i wyrazistą interpretację, 

-           poprawność dykcji,

-           ogólny wyraz artystyczny.

Jury przyznaje tytuł laureata i wyróżnienia.

Termin konkursu – 01.03.2008 roku.

           

Organizatorzy

-           Parafia NMP Matki Kościoła w Świdniku,

-           Burmistrz Miasta Świdnika,

-           Dr Małgorzata Latoch – Zielińska, nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 3,

-           Dyrekcja Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku,

-           Ks. mgr lic. Wojciech Iwanicki.

Telefon kontaktowy: 081 751 34 77.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, konkurs, poezja, szkoła podstawowa,