II Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością Jana Pawła II

- Dokument dodano 2007-10-25, oglądany 6016 razy -

konkurs rorm teatralnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
 
Idea  
 

Idea

 

II Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością Jana Pawła II

 

 

Zapraszamy do udziału w II Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością Jana Pawła II, który odbędzie się w marcu 2008 roku. Konkurs, prowadzony w dwóch kategoriach: zespołów teatralnych i teatru jednego aktora, kierujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Organizator

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie we współpracy z Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

 

Termin : marzec 2008 rok

 

Cele przegladu:

- propagowanie dorobku literackiego Jana Pawła II,

- propagowanie myśli Jana Pawła II,

- inspirowanie młodych ludzi do poznawania dziedzictwa literackiego Papieża-Polaka,

- integracja środowiska młodzieżowego wokół wartości wpisanych w twórczość Jana

   Pawła II,

- rozwijanie zainteresowań teatralnych młodzieży.

 

 

Regulamin

II Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością Jana Pawła II

 

1.       Jury oceniać będzie każdą kategorię wiekową i interpretacyjną (zespoły teatralne, teatr jednego aktora) oddzielnie.

2.       Prezentowane spektakle powinny być sceniczną realizacją wybranych dzieł Jana Pawła II lub innych utworów nawiązujących do przesłań Papieża-Polaka.

3.       Czas prezentacji zespołów teatralnych do 25 minut, teatrów jednego aktora do 15 minut.

4.       Jury oceniać będzie dobór tekstów, ich interpretację, dykcję, emisję głosu, oryginalną aranżację.

5.       Przesłuchania konkursowe wyłonią finalistów w obu kategoriach we wszystkich grupach wiekowych.

5.       Zgłoszenia, na karcie zgłoszenia, należy przesyłać do 20 lutego 2008 roku na adres: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II ul. Elsnera 5, 20-054 Lublin z dopiskiem „Przegląd teatralny”.  

6.       Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i pobytu w Lublinie.

7.       Organizatorzy zapewniają: magnetofon, odtwarzacz CD, magnetowid, ...

8.       Możliwość zobaczenia sceny i ewentualnej próby po uzgodnieniu z organizatorem.

9.       O terminie przesłuchań, które będą miały miejsce w auli Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, uczestnicy zostaną poinformowani listownie do 5 marca 2008 roku.

10.   Koncert laureatów odbędzie się 14 marca 2008 roku, również w auli Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II.

11.   Laureaci wszystkich kategorii konkursowych otrzymają dyplomy oraz nagrody, a przygotowujący ich nauczyciele - podziękowania. Fundatorami nagród są organizatorzy i sponsorzy.

12.   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnika, a przygotowujący ich nauczyciele - podziękowania.

13.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.

14.   Informacje o konkursie znajdują się także na stronach: www.zs5.lublin.pl oraz           www.katecheza.kuria.lublin.pl/

15.   Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu

      (081) 740 40 19 (Dorota Kubiatowska, Dorota Kijewska).

 

„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”

                                                                                                                             Jan Paweł II

          

 

 

                                                                                                   Pieczątka szkoły

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

II Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Twórczością

Jana Pawła II

 

 

1.      Nazwa zespołu

 

 

 

2.      Kategoria konkursowa

 

3.      Nazwa szkoły ( dokładny adres z numerem telefonu)

 

 

4.      Tytuł spektaklu

 

5.      Dzieło literackie stanowiące inspirację

 

6.      Reżyser

 

7.      Autor scenariusza

 

8.      Nauczyciel-opiekun

 

9.      Liczba uczestników

 

10.                  Czas trwania spektaklu

 

11.                  Wymogi sceniczne

 

 

 

                                                                                                                                                                       Podpis dyrektora szkoły

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, Jan Paweł II, konkurs, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne, teatr,