II Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej

- Dokument dodano 2007-10-26, oglądany 5592 razy -

konkurs dla wszystkich szkół i grup parafialnych

 
 

II Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej

 

„Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź”

 

Cele przeglądu

-           rozwój kultu Maryjnego,

-           propagowanie pieśni Maryjnej jako formy ewangelizacji,

-           integracja dzieci, młodzieży i dorosłych chcących poprzez muzykę i śpiew wspólnie chwalić Boga i Maryję,

-           uwrażliwianie młodego pokolenia na wartości chrześcijańskie,

-           prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy pomiędzy zespołami,

-           doskonalenie poziomu artystycznego zespołów amatorskich,

-           promocja młodych talentów.

 

Organizatorzy

Parafia Rzymsko-Katolicka w Księżomierzy,

Urząd Gminy w Gościeradowie,

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy,

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie.

 

Zasady organizacyjne

-           przegląd ma charakter otwarty dla wykonawców śpiewających utwory o tematyce Maryjnej,

-           utwory mogą być powszechnie znane lub mieć charakter autorski,

-           jury będzie oceniać uczestników w trzech kategoriach:

solistów,

zespołów wokalnych,

chórów,

-           w następujących grupach wiekowych:

uczniowie I-VI szkoły podstawowej,

uczniowie gimnazjum,

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

dorośli,

-           laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy,

 

Zasady uczestnictwa

-           godzinę przesłuchania ustalają organizatorzy po przyjęciu wszystkich zgłoszeń,

-           uczestnicy przygotowują po dwa utwory,

-           uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt z własnymi instrumentami,

-           ubezpieczenie oraz opieka nad uczestnikami we własnym zakresie,

-           organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz wykwalifikowaną komisję artystyczną,

-           akompaniować może zespół instrumentalny, akompaniator lub sam wykonawca, 

-           jury będzie oceniać wykonawców według następujących kryteriów:

aranżacja i interpretacja utworu,

emisja głosu oraz technika gry na instrumentach,

dobór repertuaru do możliwości głosowych wykonawców,

zgodność treści utworu z wartościami chrześcijańskimi,

ogólny wyraz artystyczny,

-           czas prezentacji do 10 minut,

-           jury, sponsorzy lub organizatorzy mogą przyznawać nagrody specjalne.

-           po zakończeniu przesłuchań publiczność wybierze swojego laureata poprzez głosowanie na odpowiednich kuponach,

-           miejscem przesłuchań festiwalowych jest „Pole Zjawienia” w Księżomierzy,

-           warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszeniowej,

-           zgłoszenia udziału w Przeglądzie należy przysłać na  karcie zgłoszeniowej do 15 maja 2008 roku na adres:

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy,

23-275 Gościeradów,

tel./fax.: 015 838 13 50,

-           program Przeglądu zostanie wysłany po zgłoszeniu uczestnictwa, będzie również umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.goscieradow.pl

       

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, konkurs, piosenka, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne,