Mój szkolny kolega z Afryki

- Dokument dodano 2007-10-25, oglądany 5903 razy -

konkurs misyjny dla szkół podstawowych, gimnazjanych i ponadgimnazjalnych

 
 

„Mój szkolny kolega z Afryki”

 

 

Ogólnopolski Konkurs „Mój szkolny kolega z Afryki" odbywa się w siedmiu kategoriach: literackiej, plastycznej, muzycznej, dramatycznej, charytatywnej, informatycznej i w kategorii scenariuszy lekcyjnych. Konkurs uwrażliwia najmłodsze pokolenie na problemy drugiego człowieka, otwiera na człowieka o innym kolorze skóry i innym sposobie myślenia, oraz integruje środowisko szkolne wokół idei zrozumienia i tolerancji oraz solidarności z bardziej potrzebującymi. Wychodząc często poza mury szkolne przyczynia się do integracji całego środowiska, wioski czy miasta wokół idei pomocy obywatelom Trzeciego Świata.

         Dzieci i młodzież nawiązują nowe kontakty z misjonarzami i swoimi rówieśnikami w Afryce, wymieniają doświadczenia, uczą się wrażliwości na los drugiego człowieka – zwłaszcza tego najuboższego. Do tej pory, w trzech edycjach konkursu wzięło udział ponad 6 tysięcy szkół podstawowych i gimnazjów. Komisja otrzymała ponad 15 tysięcy prac w poszczególnych kategoriach. W albumach od szkół widać całe bogactwo inicjatyw, jakie miały miejsce w szkołach

Dzięki licznym szkolnym działaniom konkretną pomoc finansową uzyskało kilkudziesięciu polskich misjonarzy pracujących na Czarnym Kontynencie. Pomoc ta została wykorzystana na działania związane z edukacją. Nadesłane scenariusze lekcji religii i innych przedmiotów oraz lekcji wychowawczych wydane są w formie podręcznika metodycznego dla nauczycieli. Spostrzeżenia nauczycieli uczestniczących w konkursie pokazują, że spełnia on doskonałą rolę wychowawczą. W ramach konkursu dzieci zaangażowały się w adopcję serca, organizowały kiermasze, sprzedawały stroiki, palmy, pisanki wielkanocne, organizowały zbiórki uliczne i aukcje.

Zakres

Konkurs odbywa się w siedmiu kategoriach:

-           kategoria literacka poezja, opowiadania, eseje, listy lub forma publicystyczna (wywiady, recenzje filmu, artykuły prasowe),

-           kategoria muzyczna - utwory wokalno-instrumentalne,

-           kategoria plastyczna - rysunki, grafiki, fotografie,

-           kategoria charytatywna - nawiązanie partnerstwa ze szkołą w Afryce i zorganizowanie pomocy charytatywnej na rzecz wybranego partnera poprzez np. koncerty, festyny, aukcje,

-           kategoria dramatyczna - inscenizacje lub słuchowiska radiowe,

-           kategoria scenariuszy - scenariusze do zrealizowania w konkretnym programie nauczania: katecheza, godzina wychowawcza, historia, geografia, biologia, język polski, matematyka, sztuka, informatyka, lekcje językowe, wychowanie o społeczeństwie itd.,

-           kategoria informatyczna - programy komputerowe, prezentacje, grafiki lub strony internetowe dotyczące realizowanego programu.

Cele

-           poznanie pracy misjonarzy (zwłaszcza edukacyjno-wychowawczej),

-           uwrażliwienie najmłodszego pokolenie na problemy drugiego człowieka,

-           otwarcie na człowieka o innym kolorze skóry i innym sposobie myślenia,

-           integracja środowiska szkolnego wokół idei zrozumienia i tolerancji,

-           nawiązanie kontaktów z misjonarzami i rówieśnikami w Afryce,

-           wymiana doświadczeń.

Szczegółowe informacje będą umieszczone na stronie internetowej: www.misje.pl

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, konkurs, misje, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne,