„Wymagam od siebie, mimo, że inni ode mnie nie wymagają"

- Dokument dodano 2007-11-14, oglądany 5875 razy -

konkurs literacki dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
 

III Edycja Konkursu - Młodzież jakiej nie znamy.

„Musicie od siebie wymagać,

nawet gdyby inni od Was nie wymagali!"

Jan Paweł 11,

  Przemówienie do młodych, Częstochowa, 18 czerwca 1983

 

Katedra  Dydaktyki   i  Edukacji   Szkolnej   w  Instytucie   Pedagogiki  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje konkurs na pracę pisemną pt: „Wymagam od siebie, mimo, że inni ode mnie nie wymagają"

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace w wydruku komputerowym wraz z dyskietką lub płytą oraz kartą informacyjną (w załączniku) należy nadesłać do dnia 5.01. 2008 na adres Katedry.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ul. Aleje Racławickie 14

20 - 950 Lublin

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

Instytut Pedagogiki

 

Wymagania techniczne druku:

czcionka Times New Roman

rozmiar czcionki 12

interlinia 1.5

przypisy w stopce dolnej

 

Na zwycięzców czekaj ą nagrody

Najlepsze prace zostaną wy drukowane w formie książki pt: „Młodzież jakiej nie znamy" seria C „Wymagam od siebie, mimo. że inni ode mnie nie wymagają".

Pragniemy poinformować, że dotychczas ukazały się dwie serie książki, pt: „Młodzież jakiej nie znacie"

A.        Moją młodość buduję potęgą dobra

B.        W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta informacyjna

Imię Nazwisko       

 

Klasa 

 

Nazwa szkoły        

 

Adres szkoły:

 

Kod                      Miasto (Miejscowość).

 

Ul:      

 

Telefon:       

 

5.        Adres zamieszkania

 

Kod     Miasto (Miejscowość).

 

Ul:      

 

Telefon:       

 

E - maił       

 

 

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na druk mojej pracy w książce pt: „Wymagam od siebie, mimo, że inni ode mnie nie wymagają" bez uzyskania honorarium.

 

Podpis rodziców

 

Podpis ucznia

 

Oceniane będą tylko prace zawierające kartę informacyjną i oświadczenie Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, konkurs, szkoły ponadgimnazjalne,