VI Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką

- Dokument dodano 2008-06-14, oglądany 7282 razy -

konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.

 
 

     „I tak  jestem wpisany w Ciebie nadzieją,

      poza Tobą istnieć nie mogę ...”

                                     (Jan Paweł II)

 

 

VI Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II

i Religijną Piosenką Poetycką

pt. „... jestem wpisany w Ciebie nadzieją ...”

 

pod Honorowym Patronatem

Jego Ekscelencji

ks. prof. dr hab. Józefa Życińskiego

Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego

i Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

 

Lublin, 2008/09

 

        Zapraszamy do udziału w VI Lubelskich Spotkaniach z Poezją Jana Pawła II
i Religijną Piosenką Poetycką, które odbędą się w maju 2009 r. Konkurs, prowadzony
w dwóch kategoriach: recytacji i wokalnej interpretacji, kierujemy do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.

 

Organizator:

Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie,

Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

 

Termin:

kwiecień - maj 2009 r.

 

Cele spotkań:

ukazanie poetyckiego dorobku Papieża – Polaka,

inspirowanie młodzieży do przeżywania głębi poetyckiego słowa Jana Pawła II (Karola Wojtyły),

integracja środowiska młodzieżowego wokół wartości zawartych
w nauczaniu Jana Pawła II,

tworzenie interpretacji muzycznych utworów poetyckich Jana Pawła II (i poezji religijnej innych autorów).

 

Zasady uczestnictwa:

Jury oceniać będzie każdą kategorię wiekową i interpretacyjną (recytacja, wokal) osobno.

W kategorii recytacji uczestnik prezentuje jeden utwór lub fragment prozy Jana Pawła II (Karola Wojtyły). Czas recytacji utworu do 5  minut.

Jury oceniać będzie dobór tekstów ( przesłanie z motta) i ich interpretację.

W kategorii wokalnej uczestniczyć mogą soliści, duety, kameralne zespoły wokalne i chóry.

Obowiązuje wykonanie wokalne dwóch utworów poetyckich ( jeden obowiązkowo Jana Pawła II, drugi może być innego autorstwa).

Istnieje możliwość prezentacji własnych kompozycji instrumentalno – wokalnych do religijnego tekstu poetyckiego (zgodnie z punktem 5 zasad uczestnictwa).

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, dykcję, emisję głosu, oryginalną aranżację. Czas prezentacji wokalnej obu utworów do 10 minut. 

Przesłuchania wyłonią finalistów w obu kategoriach we wszystkich grupach wiekowych.

 

Zasady organizacyjne:

Szkoła może zgłosić w obu kategoriach maksymalnie po 3 uczestników.

Zgłoszenia , na Karcie Zgłoszenia Uczestnika, należy nadsyłać do 27 marca 2009 r. na adres: Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II
ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin z dopiskiem „VI Lubelskie Spotkania
z Poezją Jana Pawła II”.

Uczestnicy ponoszą koszty przejazdu i pobytu w Lublinie.

Organizatorzy zapewniają: magnetofon, odtwarzacz CD, pianino.

O terminie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie do 13 kwietnia 2008 roku.

Koncert laureatów odbędzie się 18 maja 2009 roku w Gimnazjum
nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Laureaci wszystkich kategorii konkursowych otrzymają dyplomy oraz nagrody, a przygotowujący ich do konkursu nauczyciele – podziękowania.

Informacje o konkursie znajdują się także na naszej stronie: www:gimnazjum15.lublin.pl

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają (tel: 744-08-00):

Wilhelma Mazurek

Adam Szymala

 

VI Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II

i Religijną Piosenką Poetycką

pt. „... jestem w[pisany w Ciebie nadzieją ....”

 

KARTA  ZGŁOSZENIA - recytacja

Imię i nazwisko ucznia, klasa:

................................................................................................................

Nazwa, adres i numer telefonu szkoły:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Utwór do recytacji:

a) .............................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ( tel. kontaktowy):

................................................................................................................

..................................................

                                                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

VI Lubelskie Spotkania z Poezją Jana Pawła II

i Religijną Piosenką Poetycką

pt. „... jestem wpisany w Ciebie nadzieją ....”

 

KARTA  ZGŁOSZENIA - wokal

Imię i nazwisko ucznia, klasa:

................................................................................................................

Nazwa, adres i numer telefonu szkoły:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Utwory do prezentacji wokalnej:

a) Jan Paweł II .......................................................................................

b) .............................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ( tel. kontaktowy):

................................................................................................................

..................................................

                                                                                      (pieczątka i podpis dyrektora szkoły)  

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, Jan Paweł II, konkurs, piosenka, poezja, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne,