konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych
konkurs plastyczny, recytatorski, wiedzy o patronie
konkurs wiedzy, recytacji, plastyki i poezji dla szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego i szkół im. Jana Pawła II
konkurs poetycki i plastyczny
konkurs plastyczny i literacki dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
konkurs poezji religijnej
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i środowisk, którym bliskie jest słowo poetyckie i nauczanie Jana Pawła II.
dla wszystkich typów szkól
konkurs recytatorski i piosenki dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
konkurs poezji i prozy dla wszystkich szkół
konkurs recytatorski dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i wszystkich poziomów szkoły gimnazjalnej