katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy III gimnazjum
konkurs dla licealistów
konkurs misyjny dla szkół podstawowych, gimnazjanych i ponadgimnazjalnych
konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.
katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy VI szkoły podstawowej
prezentacja dla kl. VI uwrażliwiająca na potrzeby biednych (aby prezentacja prawidłowo dziłała należy wybrac opcję "ZAPISZ")
konkurs dla szkoł ponadgimnzajalnych