"Papież o młodych, młodzi o papieżu".

- Dokument dodano 2009-02-15, oglądany 5187 razy -

konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 
 

 

„Teraz Wy przyszliście do mnie”

 

Słowa, które Jan Paweł II skierował do młodych niedługo przed swoją śmiercią, znów zyskują na aktualności. Rusza V edycja Konkursu Papieskiego, który dzięki innowacyjnej formule ma dotrzeć do młodzieży w całej Polsce.

 

- Chcemy w atrakcyjny sposób zachęcić młodzież do poznawania fascynującej spuścizny, jaką zostawił nam Jan Paweł II - mówi o Konkursie Papieskim organizator, Paweł Mitan z Instytutu Tertio Millennio. Tegoroczna edycja Konkursu przyjmie zupełnie nową formę, a chętni uczniowie nie będą musieli jeździć do większych miast w celu napisania testu kwalifikacyjnego. Wystarczy, że między 1 a 28 lutego 2009 zalogują się na stronie internetowej www.konkurspapieski.pl i rozwiążą krótki quiz.

 

Do jakiego kraju Jan Paweł II przybył ze swoją pierwszą pielgrzymką zagraniczną? Kto udzielił święceń kapłańskich Karolowi Wojtyle? W którym roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Polsce? – z takimi zagadnieniami przyjdzie zmierzyć się tym, którzy przejdą do kolejnego etapu Konkursu w formie testu. Spośród uczestników z 10 regionów biorących udział w Konkursie zostanie wyłoniona garstka wybrańców, którzy przystąpią do obrony ustnej napisanego przez siebie eseju podczas finału konkursu. Odbędzie się on 16 maja, na dwa dni przed rocznicą urodzin Jana Pawła II. Główną nagrodą będzie wycieczka do Rzymu, a najliczniej reprezentowane w regionach szkoły otrzymają projektory multimedialne.

 

 

Organizatorzy stawiają na Internet, bo ich zdaniem to wciąż niewydeptana ścieżka w ewangelizacji młodych. - Sam Jan Paweł II już w 2002 r. zauważył, że młodzież, która coraz częściej korzysta z cyberprzestrzeni, uważa Internet za swoje okno na świat. Mamy więc nadzieję, że taka forma zachęci do udziału dużo większą liczbę osób, które nie wychodząc z domu, będą mogły sprawdzić swoją wiedzę – mówi rzecznik prasowy ITM, Paweł Kostecki.

 

***

 

OPIS KONKURSU

 

KONKURS „PAPIEŻ O MŁODYCH, MŁODZI O PAPIEŻU”

V EDYCJA, STYCZEŃ – MAJ 2009

 

Skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs „Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu” jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji „Instytut Tertio Millennio”. Ma na celu przybliżenie młodzieży życia i nauczania Jana Pawła II, a zwłaszcza przesłania, które Papież kierował do osób w ich wieku.

 

CEL KONKURSU

Głównym celem jest zorganizowanie jak najlepszej olimpiady wiedzy o Janie Pawle II. Drugi to maksymalnie szeroka popularyzacja nauczania Papieża - zależy nam na jak

 

 

 

największej ilości uczestników. Budujemy nowoczesny serwis internetowy, w którym znajdą się informacje o Janie Pawle w postaci fragmentów książek, filmów, wywiadów. Będzie on posiadał niektóre funkcjonalności portali społecznościowych. Do pracy nad nim zachęcił nas sukces strony www.mojpapiez.pl, którą w ciągu roku odwiedziło ponad milion użytkowników. Serwis będzie dostępny pod adresem www.konkurspapieski.pl .

 

Etap wstępny (od 1 do 28 lutego 2009 r.) obejmuje quiz on-line złożony z dwudziestu losowo wybranych pytań dotyczących ogólnych zagadnień związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II w latach 1920–2004. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej Konkursu uczeń ma możliwość rozwiązania quizu. Uzyskanie określonej przez Organizatora liczby punktów jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w pierwszym etapie Konkursu. Wyniki zostaną podane uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej bezpośrednio po rozwiązaniu quizu. Uczestnicy, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na min. 80% pytań quizu zostaną zakwalifikowani do I etapu Konkursu.

 

I etap (18 marca 2009 r.) w formie testu on-line, będzie odbywał się w tym samym czasie dla wszystkich Uczestników. Czas rozpoczęcia i zakończenia testu zostanie określony przez Organizatora. Maksymalny czas jego rozwiązania wynosi 60 minut. Tematyka testu obejmuje biografię Karola Wojtyły do 1978 r., przebieg Światowych Dni Młodzieży oraz kilka dokumentów z nimi związanych. Listę i dostęp do lektury obowiązkowej zapewnia Organizator na stronie internetowej Konkursu. Wyniki zostaną podane Uczestnikowi w formie wiadomości elektronicznej w czasie określonym przez Organizatora.

 

Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 20 Uczestników z każdego regionu, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w I etapie. W przypadku - gdy region obejmuje więcej niż jedno województwo, Koordynator Regionalny może zadecydować o zwiększeniu liczby Uczestników zakwalifikowanych do II etapu.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora w formie wiadomości elektronicznej do 21 marca 2009 r. Imiona i nazwiska Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani zostaną również umieszczone na stronie internetowej Konkursu.

 

II etap (od 21 marca do 27 kwietnia 2009 r.)   obejmuje napisanie eseju w oparciu o nauczanie Jana Pawła II na jeden spośród kilku tematów podanych przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu. Eseje należy nadsyłać w postaci pliku w formacie .doc lub .pdf na adres podany przez Organizatora. Praca nie może przekroczyć 4 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12, odstęp-interlinia 1,5 – łącznie ok. 7200 znaków).

Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora dla każdego regionu. Arkusze oceny prac będą dostępne na stronie www.konkurspapieski.pl po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do tego etapu.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora drogą elektroniczną bądź telefoniczną do 28 kwietnia 2009 r. Imiona i nazwiska uczestników, którzy zostali zakwalifikowani, zostaną również umieszczone na stronie internetowej.

 

 

 

 

III etap ( 16 maja 2009 r.) polega na obronie ustnej eseju napisanego przez ucznia w II etapie przed trzyosobową komisją finałową wskazaną przez Organizatora. Do tego etapu zostaną zakwalifikowani autorzy od 3 do 5 najlepszych prac z każdego regionu. Zakres pytań dotyczy tematów podjętych przez Uczestnika w eseju. Etap ten odbędzie się jednocześnie we wszystkich ośrodkach regionalnych .

Kryteria oceny wypowiedzi uczestnika zostaną umieszczone na stronie www.konkurspapieski.pl po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do III etapu.

O zwycięstwie w Konkursie decyduje łączna suma uzyskanych punktów ze wszystkich etapów obliczona według wzoru określonego przez Organizatora.

 

Wyniki III etapu ogłoszone zostaną przez Organizatora podczas gali finałowej, która odbędzie się kilka godzin po zakończeniu etapu finałowego w dniu 16 maja 2009 r.

Imiona i nazwiska Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani zostaną również umieszczone na stronie internetowej. Uroczyste gale finałowe kończące Konkurs oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędą się w poszczególnych ośrodkach regionalnych w dniu finału (16.05.2009 r.). Zostaną na nie zaproszeni Uczestnicy II i III etapu Konkursu.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne pojawiające się podczas rozwiązywania quizu i testu on-line, a także za doręczenie i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej, które wynikły z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -