Olimpiada Teologii Katolickiej 2009

- Dokument dodano 2008-09-18, oglądany 8333 razy -

 
 

ETAPY OLIMPIADY

- etap szkolny:  przeprowadzony w szkołach - 8 stycznia 2009 r.

- etap diecezjalny: przeprowadzony w diecezjach - 4 marca 2009 r.

- etap ogólnopolski: przeprowadzony w Kaliszu - 17-19 kwietnia 2009 r.

LITERATURA

- Etap szkolny:

1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003. Wyd.IV: Rdz 6 – 9;  Mt 1 – 2; Łk 1- 2 (wraz z przypisami)
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nn.: 355-379; 2258-2262; 2292-2296 ( http://www.katechizm.opoka.org.pl/ )
3. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Jedność, Kielce 2005, nn.: 466-471
4. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nn : 1-6; 15-20; 26-28; 39-43 ( http://www.opoka.org.pl/ )
5. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos [cała]. ( http://www.opoka.org.pl/ )
6. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, nn.: 90-93 ( http://www.opoka.org.pl/ )
7. Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości, Homilia podczas Mszy świętej przed Sanktuarium Św. Józefa, Kalisz 4.06.1997 [cała]. ( http://www.opoka.org.pl/ )
8. A. Gendera, Prawo do życia nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, w: Bądźcie solidarni z życiem, UAM, Poznań 2007, s. 43-56. ( http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/Ks.dr-Aleksander.Gendera.Prawo_do_zycia.htm
9. T.E. Olearczyk, Co to znaczy że rodzina jest „gniazdem życia i jedności”?, w: Kaliskie Studia Teologiczne t.I, Kalisz 2002, s. 69-75.
(
http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/TOlearczyk.htm )
10. Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusiecki, KUL, Lublin 1992, s. 283-288; 351-365.


- Etap diecezjalny:

Obowiązują lektury z etapu szkolnego oraz:
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003. Wyd.IV:  Ps 103 i Ps 139; Kol 2-3; Łk 5,21-9,8 (wraz z przypisami).
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nn.: 2263-2283 ( http://www.katechizm.opoka.org.pl/ )
3. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio, nn.: 28-30; 36-38; 41; 46  ( http://www.opoka.org.pl/ )
4. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, rozdz. 5 (Nauczanie Nauczycielskiego Urzędu Kościoła) część I oraz II  ( http://www.opoka.org.pl/ )
5. S. Regina M. Kolinko CSSF, Św. Józef wzorem niezastąpionej roli ojca w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Redemptoris Custos, w: Kaliskie Studia Teologiczne, t. I, Kalisz 2002, s. 347-359 ( http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/SKolinko1.htm )
6. Ks. A. Wierzbicki, Prawo do życia jest „najbardziej podstawowym prawem człowieka”, w: Kaliskie Studia Teologiczne, t. I, Kalisz 2002, s. 27-36. ( http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/KsWierzbicki.htm )

- Etap ogólnopolski (finał):

Obowiązują poprzednie lektury oraz:
1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003. Wyd.IV:  2 Mch 7; 1 J 3,1 – 5,13 (wraz z przypisami)
2. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 1994, nn.: 2284-2291 ( http://www.katechizm.opoka.org.pl/ )
3. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Jedność, Kielce 2005, nn.: 479-486
4. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, nn.: 95-99; 108-115. ( http://www.opoka.org.pl/ )
5. Benedykt XVI, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2008 r. ( http://www.opoka.org.pl/ )
6. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae, rozdz. 5 (Nauczanie Nauczycielskiego Urzędu Kościoła) część III. ( http://www.opoka.org.pl/ )
7. J. Troska, Prawo człowieka do naturalnej śmierci, w: Bądźcie solidarni z życiem, UAM, Poznań 2007, s. 89-105. ( http://www.diecezja.kalisz.pl/KST/Ks.prof.dr-hab.Jerzy.Troska.htm)
8. Święta Gianna Beretta Molla, Etapy drogi Gianny do świętości, na podstawie strony: http://www.mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/zycie.htm

 

NAGRODY

· I miejsce – komputer przenośny (laptop), książki

· II miejsce – sprzęt audio, książki

· III miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny, książki

· Dziesięciu laureatów – przyjęcie bez egzaminów wstępnych na teologię, filozofię, pedagogikę (szczegółowe informacje o uczelniach podane będą w późniejszym terminie)

· Dla wszystkich uczestników finału ogólnopolskiego – pamiątkowe dyplomy i upominki

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: konkurs, szkoły ponadgimnazjalne,