Dekanalny konkurs wiedzy o św. Pawle

- Dokument dodano 2009-03-27, oglądany 4153 razy -

konkurs dla dzieci i młodzieży klasy VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum

 
 

Dekanalny konkurs wiedzy o św. Pawle

 

Cele konkursu:

· Popularyzowanie wiedzy o św. Pawle

· Ukazywanie św. Pawła jako wzoru obrońcy wiary

· Zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania Pisma Świętego

 

Organizatorzy:

· Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła

w Kaniem

· Zespół Szkół w Lisznie

(osoby odpowiedzialne Agnieszka Remiś i ks. Łukasz Boguta)

 

Adresat:

Dzieci i młodzież klasy VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum

 

Regulamin konkursu:

Konkurs odbędzie się 06.05.2009 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkól

w Lisznie.

Każda szkoła zgłasza trzyosobowy zespół. W przypadku zespołów szkół (może być jeden ze szkoły podstawowej i jeden z gimnazjum).

Uczniowie walczą zespołowo.

Konkurs będzie składał się z pytań otwartych i zamkniętych (wybór jednej z podanych odpowiedzi).

Pytania będą dotyczyły wiedzy o św. Pawle, podróży misyjnych (w tym mapy), listy, oraz rozpoznawanie miejsc związanych z osobą św. Pawła.

 

Literatura:

· Dzieje Apostolskie

· List do Rzymian

· Pierwszy i drugi list do Koryntian

· Książka „Święty Paweł” oraz „Święty Paweł Apostoł Narodów” wydane jako dodatek do tygodnika „Niedziela”.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

         Zespół Szkół w Lisznie

         22-171 Kanie

         z dopiskiem „Konkurs o św. Pawle”

do dnia 24 kwietnia 2009r. na załączonej karcie zgłoszeniowej.

 

(Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt).

 

Informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Remiś

Zespół Szkół w Lisznie tel. (082) 566 - 24 – 06

 

KARTA  ZGŁOSZENIOWA

 

 

Nazwa szkoły ..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Imiona i nazwiska uczestników

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

3.....................................................................................................................

 

Grupa wiekowa (szkoła podstawowa, gimnazjum)

........................................................................................................................

 

Opiekun

...........................................................................................................................

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -