VII Diecezjalny Konkurs Religijny Maryja Matka Kościoła

- Dokument dodano 2018-09-21, oglądany 988 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół specjalnych

 
 

 

VII DIECEZJALNY KONKURS RELIGIJNY

 

MARYJA MATKA KOŚCIOŁA

 

Wokalny konkurs religijny

 

Organizator  konkursu:

Główny organizator:

Ksiądz Proboszcz Andrzej Krasowski, 

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku, 

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 32, 21-040 Świdnik

 

Współorganizatorzy:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku, ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik

 

Informacji na temat konkursu udziela:

Koordynator i współorganizator konkursu - mgr Iwona Oknińska ( nr tel. 531960991), lub e-mailem iwon1978@wp.pl

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych klas I-VIII, gimnazjów, szkół specjalnych, szkół z terenu województwa lubelskiego.

 

Kategorie wiekowe:

- Dzieci – klasy I-III;

- Dzieci – klasy IV-VI;

- Młodzież – klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne.

 

W następujących grupach:

- soliści;

- zespoły wokalne.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku,  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 32, 21-040 Świdnik

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

  I etap Przesłuchania - maj 2019

II etap Koncert Laureatów – czerwiec 2019

 

Miejsce zgłoszenia:

Strona internetowa parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku: www.okraglykosciol.pl

 

Termin zgłoszenia:

od 15.02.2019 r.  do 15.04.2019 r.  wyłącznie  drogą elektroniczną

 

Cele konkursu:

- Inspirowanie do przeżywania głębi religijności maryjnej.

- Popularyzacja muzyki chrześcijańskiej.

- Integracja środowisk szkolnych.

- Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień artystycznych .

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.  Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku: www.okraglykosciol.pl

 

2.   Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane  od 15.02.2019 do 15.04.2019 wyłącznie  drogą elektroniczną -  wypełnienie karty zgłoszenia na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku.

 

3.   Uczestnik wykonuje utwory, których nie wykonywał na innych konkursach.

 

4. Każda szkoła może zgłosić do 4 kandydatów z poszczególnych grup i kategorii  wiekowych.

 

5.  Uczestnik przygotowuje dwa utwory, w tym jeden obowiązkowo o tematyce maryjnej, który prezentuje podczas przesłuchań konkursowych. Jury może wnioskować o zaprezentowanie również drugiego utworu. Czas obowiązkowej prezentacji wokalnej do 5 minut.

 

6 . Uczestnicy konkursu, którzy korzystają z półplaybacków, są zobowiązani dostarczyć organizatorom płyty z nagraniami.

 

7 . Przesłuchania odbędą się w dolnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. O terminie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie do 30 kwietnia 2019 roku.

 

8.  Jury będzie oceniać:

- Zgodność doboru repertuaru z regulaminem;

- Wartość artystyczną tekstu i kompozycji;

- Kryteria artystyczne: emisja głosu, dykcja, technika, stylistyka

 

9. Laureaci konkursu wystąpią na Uroczystym Koncercie w miesiącu czerwcu 2019 roku. Finaliści o terminie i miejscu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

Literatura, zakres materiału:

Pieśni Maryjne oraz muzyka chrześcijańska

 

Nagrody:

 

Laureaci otrzymają dyplomy oraz  nagrody rzeczowe, a przygotowujący ich do konkursu nauczyciele podziękowania.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Będzie znajdował się od 15.02.2019 r. do 15.04.2019 r. na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku.

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -