XII Diecezjalny Konkurs Biblijny Biblia Księga Życia Jezus jako Mesjasz w Ewangelii według św. Mateusza

- Dokument dodano 2018-09-14, oglądany 907 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum

 
 

 

XII DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY

 

BIBLIA-KSIĘGA ŻYCIA

 

Jezus jako Mesjasz w Ewangelii według św. Mateusza

 

Patron konkursu:

1. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

 

przy współpracy z

 

parafią pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie

Al. Jana Pawła II 11
20-535 Lublin

tel./fax. 81 526-51-31

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: Krzysztof Celiński

 

Konkurs adresowany jest do uczniów:

klas VIIi VIIIszkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum z terenu Archidiecezji Lubelskiej

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas siódmych i ósmych

- uczniowie klas III gimnazjum

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap szkolny: 24 października 2018 roku

Etap diecezjalny: 25 kwietnia 2019 roku godz. 10.00

Uroczyste podsumowanie konkursu: 23 maja 2019 roku

 

Miejsce zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie:

Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

 

Termin zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie:

12 października 2018 roku

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów tematyką biblijną,

- pobudzenie młodzieży do wyrażania refleksji wynikających z lektury Pisma,

- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości Pisma św. wśród  uczniów w wieku  gimnazjalnym,

- ukazanie Biblii jako źródła inspiracji dla twórców literatury i sztuki,

- przygotowanie uczniów do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

 

Zasady uczestnictwa:

1. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie dostarczy szkołom test eliminacyjny wraz z kluczem odpowiedzi drogą elektroniczną we wtorek 23 października 2018 roku o godzinie 12:00. Pytania testowe dotyczą podstawowej wiedzy o Biblii (powstanie, budowa, geografia biblijna, ogólna znajomość treści, itd.).

2. Eliminacje wewnątrzszkolne należy przeprowadzić w środę 24 października 2018 roku.

3. Czas pisania testu wynosi 30 minut. 

4. Do kolejnego etapu przechodzą 3 uczniowie, którzy uzyskali najlepszy wynik (przynajmniej 75% punktów możliwych do zdobycia). Ich dane należy wpisać na kartę zgłoszeniową i przesłać na adres Organizatora do dnia 9listopada 2018 roku z dopiskiem: „Konkurs Biblijny”

Literatura, zakres materiału:

- Ewangelia według świętego Mateusza

 

Nagrody:

rzeczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

XII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego Biblia-Księga Życia Jezus jako Mesjasz w Ewangelii według świętego Mateusza

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..……….

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

- tel., e – mail opiekuna

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -