IX Diezcezjalny Konkurs Przegląd Grup Kolędniczych

- Dokument dodano 2018-09-12, oglądany 973 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
 

 

IX DIECEZJALNY KONKURS

 

PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH

 

Patronat  Przeglądu:

1.     Kurator Oświaty w Lublinie

2.     Proboszcz Parafii Niemce.

3.     Wójt Gminy Niemce

4.     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach

 

Organizator  Przeglądu:

Parafialny Odział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Ignacego Loyoliw Niemcach

Koordynatorzy konkursu : Tadeusz Nowak- tadzik40@op.pl tel. 502 234 380,        

Barbara Józefacka, jozbar@poczta.onet.pl   tel.  81 7561728 

przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach

 

Przegląd adresowany jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej

- uczniowie szkół podstawowych klas 4– 8

- uczniowie klas gimnazjalnych oraz szkół średnich

-stowarzyszenia i inne organizacje – młodzież w różnym wieku szkolnym.

 

Miejsce rozstrzygnięcia Przeglądu:

Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w  Niemcach

ul. Szkolna 23;

21-025 Niemce;

Tel. 81 756 17 28

 

 

 

 

Termin rozstrzygnięcia  Przeglądu:

Etap Diecezjalny: 

9 stycznia 2019 od godz.9.00 do 17.00

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia:

Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach

ul.  Szkolna 23

21-025 Niemce

Tel. 81 756 17 28

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

1-21 grudnia 2018

Cele  Przeglądu:

- kultywowanie oraz promowanie w środowisku lokalnym bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej

- kształtowanie postaw estetycznych otwartych na tworzenie i odbiór sztuki

- promocja talentów wśród dzieci i młodzieży

- umożliwienie uczniom podejmowania aktywnych działań twórczych

- prezentacja lokalnej twórczości szerszemu kręgowi odbiorców

- budzenie postaw wspólnotowego przeżywania świąt.

- nagrodzenie uzdolnionej młodzieży.

Zasady uczestnictwa:

1.     Nieprzekraczalny czas wykonania to:  -12 min.

2.     Szkoła/ placówka może zgłosić maksymalnie 1 zespół  będący jej reprezentacją.   

3.     Stowarzyszenia i inne organizacje mogą zgłosić 1 zespół reprezentujący jego dorobek.

4.     Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróci na nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, walory artystyczne i prezentacje  oraz na nawiązanie do polskich tradycji kolędniczych

5.     Wcześniej należy przeprowadzić  eliminacje wewnątrz szkoły i wybrać najlepszy w zespół.

6.     Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

Nagrody:

Organizatorzy  przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy .

 

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 IX DIECEZJALNY   PRZEGLĄD   GRUP KOLĘDNICZYCH

         OEGANIZATOR PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ W NIEMCACH

                          WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W NIEMCACH

  9.01.2019

 

1.Nazwa  podmiotu zgłaszającego zespół :  adres, telefon, fax lub mail ........................................................

 

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

2. Wykonawcy: nazwazespołu, kategoria wiekowa, liczba  uczestników ,…………………………………………..

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

3.Repertuar: tytuły kolęd lub pastorałek………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4.Czas  występu  ..................................................................................................................................

6.Wymagania techniczne ze strony organizatora z zastrzeżeniem, że każdy zespół posiada własne instrumenty muzyczne, jeżeli istnieje potrzeba ich wykorzystania.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

5.Imiona i nazwiska   /nauczycieli , instruktora ,kierownika zespołu/ , dane do kontaktu:

......................................................................................................................................................

6. Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

 

Czytelny podpis zgłaszającego                              

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -