VII Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

- Dokument dodano 2017-10-31, oglądany 1655 razy -

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
 

 

VII KONKURS WIEDZY

O ŚWIĘTEJ BARBARZEI TRADYCJACH GÓRNICZYCH

 

Patron konkursu:

1. Arcybiskup Metropolita Lubelski

2.Starosta Łęczyński

3. Proboszcz Parafii św. Barbary w Łęcznej

4. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

 

Organizator  konkursu:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

Tel. +48/81 752-12-57

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych, gimnazjów

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas 1 – 3, prace plastyczne

- uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 7, prace plastyczne

- uczniowie klas gimnazjalnych, wiedza

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Prace plastyczne: 27 listopada 2017

Konkurs wiedzy: 24 listopada 2017

 

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

ul. Bogdanowicza 9

21-010 Łęczna

Prace plastyczne – biblioteka szkoły

Konkurs wiedzy - adres e-mail: marzena@zsg-leczna.pl

 

Termin nadsyłania prac (zgłoszenia):

22 listopada 2017

 

Cele konkursu:

- upowszechnianie wiedzy o życiu i kulcie św. Barbary

- zapoznanie uczniów z  ikonografią św. Barbary

- upowszechnianie tradycji i obyczajów górniczych

- promowanie postawy niezłomności, wytrwałości, męstwa

 

 

Zasady uczestnictwa:

1.       Kategoria – praca plastyczna- temat pracy: Święta Barbara w kopalni

2.        Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Technika wykonania dowolna. Format prac plastycznych A3, A4, prac nie należy zwijać w rulon, składać

3.    Prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, imię i nazwisko nauczyciela oraz jego dane teleadresowe.  UWAGA! Brak podpisu eliminuje pracę z konkursu!

4.    Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę

5.    Prace zgłoszone do konkursu pozostają w dokumentacji organizatorów.

6.    Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych

7.       Kategoria – wiedza –pytania konkursowe dotyczyć będą następujących zagadnień:Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – historia i współczesność , Święta Barbara – patronka górników

8.       zgłoszenia maksymalnie 4 uczniów ze szkoły

9.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

 

Literatura, zakres materiału:

- uczniowie klas gimnazjalnych: Święta Barbara patronka górników, Wyd. Wiadomości Górnicze, Katowice 1999; A. Wilk, Święta Barbara patronka ciężkiej pracy, Rafael 2013; 30 lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie, Wydawca LW „Bogdanka” S.A., 2005; A. Bęben, Górnicza lampka się pali …, Wyd. AGH, Kraków 2008; Tradycje górnicze na Lubelszczyźnie, Wydawca LW „Bogdanka” S.A., Bogdanka 1999

 

Nagrody:

 

- nagrody rzeczowe

- statuetka św. Barbary

- liczne upominki

 

Formularz zgłoszeniowy

VII Konkursu Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..……….

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

4. …………………………………………………………………………………………………………

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

- tel., e – mail opiekuna

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -