XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycko - Plastyczny Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem.

- Dokument dodano 2018-11-09, oglądany 732 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
 

 

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY

 

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINO ŚWIEĆ NAM PRZYKŁADEM

 

RODZINA BOGIEM SILNA STAJE SIĘ SIŁĄ CZŁOWIEKA I CAŁEGO NARODU

 

Patron konkursu:

1. Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż

2. Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak

3. Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa

4. Starosta Powiatu Tarnowskiego – Roman Łucarz

5. Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka

 

Organizator  konkursu:

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Oddział PG im. Bł. Karoliny Kózkówny

Wola Radłowska 67

33-133 Wal - Ruda

nr tel. 14 / 678 20 38

przy współpracy  z Wydziałem Katechetycznym Kurii diecezji w Tarnowie

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

 szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich

 

Kategorie wiekowe:

- klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna)

- klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki)

- klasy VII, VIII  i klasa gimnazjum (praca plastyczna lub tekst poetycki)

- szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna  lub tekst poetycki)

- dorośli (praca plastyczna  lub tekst poetycki).

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Oddział PG im. Bł. Karoliny Kózkówny

Wola Radłowska 67

33-133 Wal - Ruda

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

14 marca 2019 r. godz. 10.00

 

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Zespół Szkolno – Przedszkolny, Oddział PG im. Bł. Karoliny Kózkówny

Wola Radłowska 67

33-133 Wal - Ruda

 

Termin nadsyłania prac (zgłoszenia):

7 stycznia 2019 r.

 

Cele konkursu:

- Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.

- Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczaswalki o swoją wolność i godność.

- Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

- Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

Zasady uczestnictwa:

- Uczestników prosimy, aby nawiązując do tematyki konkursu, wyrazili własne refleksje przy pomocy tekstu poetyckiego lub pracy plastycznej – w odniesieniu do bł. Karoliny, osobistych przeżyć, doświadczeń innych osób.

- Jury szczególnie doceni ciekawe pomysły.

- Praca plastyczna – format i technika dowolna.

- Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście (decyduje data stempla pocztowego).

- Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób wyraźny i trwały (pisak niezmywalny). Nie należy ich składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – partout.

- Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej oraz  jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty szkolnej:  zspwr@interia.pl

- Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu  telefonicznie lub  pocztą elektroniczną.

- Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zni szczone w transporcie)  będą zdyskwalifikowane.

- Prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom.

- Decyzje Jury konkursu są ostateczne.

- Organizatorzy konkursu zachęcają dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zapoznania się Ewangelią,                                          z Katechizmem Kościoła Katolickiego, nauczaniem Jana Pawła dotyczące rodziny oraz z materiałami publikowanymi na stronie internetowej http://www.zspwolaradlowska.pl , http://www.sanktuariumzabawa.pl ,   http: // www.gminaradlow.pl/, www.diecezja.tarnow.pl/ , https://synodtarnow.pl/

 

Zagadnienia rozszerzające temat:

- Ludzkość nie ma przyszłości bez rodziny (Benedykt XVI).

- Być razem to być dla siebie nawzajem.

- Odczytujmy znaki czasu w świetle Ewangelii.

- Boże, wskaż mi drogę, określ kierunek, wyznacz granicę, a trafię do Ciebie.

- Rodzina kolebką wartości.

- Bóg, Ojczyzna w naszych sercach.

 

 

Formularze:

Są dostępne w oddzielnym dokumencie

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -