XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II

- Dokument dodano 2018-10-18, oglądany 817 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
 

 

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM

 

PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II

 

III PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY

 

Patron konkursu:

1. Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik

2. Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20-576                 Lublin

tel.(81)527 88 00 ; 600 723 767

 Marianna Olszańska

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich

 

Kategorie wiekowe:

- klasy I-III szkoły podstawowej,

 - klasy IV-VIII szkoły podstawowej,

 - klasy III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20-576         Lublin

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

02 kwietnia 2019

 

Miejsce zgłoszenia:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Bursztynowa 22

20-576         Lublin

 

Termin zgłoszenia – zadeklarowania udziału:

19 marca 2019

 

Cele konkursu:

- zachęcenie uczniów i nauczycieli do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat nauczania Jana Pawła II skierowanego do Rodaków,

- inspirowanie do twórczych poszukiwań Prawdy w duchu nauczaniem Ojca Świętego,

- kształtowanie umiejętności samodzielnej twórczości literackiej,

- integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II.

 

 

Zasady uczestnictwa:

- Do udziału w konkursie wiedzy każda szkoła może zgłosić do 3 uczestników    

       w każdej kategorii wiekowej.

- Konkurs będzie miał formę indywidualnego testu pisemnego.

- Pytania  związane będą z  III pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w dniach  09.06.1987 – 14.06.1987r.

- Udział w konkursie  należy zadeklarować   na karcie zgłoszenia dołączonej do regulaminu /zał.1/.

- W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz  na przetwarzanie i publikację danych osobowych /zał.2/.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

- Nazwiska zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

- Nagrodzeni zostaną również powiadomieni telefonicznie/drogą e-mailową.

- Uroczyste podsumowanie  oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi
 podczas Święta Szkoły.

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy: jest zamieszczony w wersji PDF

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -