XIV Wojewódzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II Gaude Mater Polonia

- Dokument dodano 2018-10-02, oglądany 845 razy -

konkurs adresowany jest do uczniów klasz IV - VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

 
 

XIV WOJEWÓDZKI TURNIEJ

 

WIEDZY O JANIE PAWLE II

 

GAUDE MATER POLONIA

                               

Patron konkursu:

1.            Urząd Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 23-200 Kraśnik

2.            Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik

3.            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku ul. Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik

4.            Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie ul. Bolesława Prusa 13, 24-140 Nałęczów

 

Patron honorowy:

1.            Lubelski Kurator Oświaty

2.            Arcybiskup Metropolita lubelski

 

Organizator  konkursu:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku

ul. Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

nr tel.   81 825 24 31

osoba odpowiedzialna: Mariola Gałkowska

 

oraz  Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie
ul.
Bolesława Prusa 13,

24-140 Nałęczów

Osoba odpowiedzialna: Ks. Mateusz Stawecki,

Konkurs adresowany jest do uczniów :

Szkół podstawowych klas IV - VIII, gimnazjów, szkół średnich

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 7

- uczniowie szkół podstawowych klas 8, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku

ul. Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap Szkolny: do 5 kwietnia 2019

Etap Archidiecezjalny:   17 maja 2019 w godz. 10.00 – 14.00

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia:

mariolagalkowska@wp.pl

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

05 kwiecień 2019

 

Cele konkursu:

- Uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II.

- Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży zdobycia i pogłębienia wiedzy o Janie Pawle II i Jego nauczaniu.

- Poznanie i przyswojenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

- Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

 

 

Zasady uczestnictwa:

- Jako uczestników dopingujących każda szkoła może wydelegować grupę dodatkowych 15 osób.

- W zależności od ilości zgłoszeń turniej zostanie przeprowadzony w systemie rywalizacji rozlosowanej lub jednoczesnego rywalizowania wszystkich drużyn.

- Każda drużyna winna liczyć 4 osoby oraz mieć ustalonego kapitana, który w jej imieniu będzie udzielał odpowiedzi. Pytania będą wymagały odpowiedzi prostych, składających się 2-3 wyrazów zapisanych na kartce lub też wskazania odpowiedniej litery, gdy pytanie będzie zadane w formie testowej. Każde pytanie jest punktowane. Zwycięża drużyna z największą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktów przewidziana jest dogrywka.

 

Literatura, zakres materiału:

 

Lektura obowiązkowa: Materiały z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w roku 1979.

- Uczniowie powinni wykazać się wiedzą o życiu, pontyfikacie i wydarzeniach związanych ze śmiercią, pogrzebem i procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II.

- Uczniowie powinni znać twórczość literacką Jana Pawła II

 

Proponowana literatura pomocnicza:

- Jan Paweł II. Encykliki. Kraków 2005.

- Juchniewicz Paweł. Szukałem Was. Jan Paweł II i Światowe Dni Młodzieży. Polski Towarzystwo Encyklopedyczne 2005.

- Nowak Andrzej. Kronika życia i pontyfikatu. Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Wyd. Ryszard Kluszczyński 2003.

- Polak Grzegorz, Bogumił Łoziński. Ojciec wśród nas. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1978 – 2002. Wyd. św. Pawła 2002.

- Poniewierski Janusz. Pontyfikat. Wyd. Znak 2005.

- Poniewierski Janusz. Kwiatki Jana Pawła II. Wyd. Znak 2005.

- Turowski Gabriel. Jan Paweł II dzień po dniu. Tom I i II. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu. Wyd. Biały Kruk. Kraków 2005.

 

Nagrody:

 

Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy, dla siebie i dla szkoły, oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -