VI Archidiecezjalny Konkurs Mam Tę Moc.

- Dokument dodano 2018-09-20, oglądany 696 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów należących do szkolnych kół Caritas

 
 

 

VI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

„MAM TĘ MOC”

 

 

Organizator  konkursu:

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wszyńskiego2

20-950 Lublin

nr tel.  81 532 95 71

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: Monika Matacz  tel. 696 259 781,

e-mail: m.matacz@caritas.pl ,

 

Konkurs adresowanyjest do uczniów :

Konkurs skierowany jest do Szkolnych Kół Caritas z terenu Archidiecezji Lubelskiej

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu/olimpiady:

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

20-950 Lublin

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Grudzień  2018 r. - Rozdanie nagród odbędzie się podczas VI Gali Wolontariusza.

 

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

20-950 Lublin

 

Termin nadsyłania prac (zgłoszenia):

Od 1 września 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.

 

Cele konkursu:

- Zebranie pieniędzy na Fundusz ,,Caritas Dzieciom'', z którego finansowane są wyprawki szkolne, dożywianie, leczenie i rehabilitacja, stypendia, oraz wyjazdy wakacyjne dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży z terenu Archidiecezji Lubelskiej,

- Krzewienie idei pomagania słabszym oraz potrzebującym wśród młodych osób.

- Zaszczepienie pozytywnego ducha rywalizacji między szkołami Archidiecezji Lubelskiej.

- Integracja wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas poprzez działania w grupie prowadzące do wygranej.

- Promowanie działań Caritas Archidiecezji Lubelskiej w środowiskach lokalnych, a także za pomocą portali społecznościowych.

 

Regulamin konkursu

 

1.    Postanowienie ogólne:

- Konkurs wpisuje się w dwie kampanie prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Tradycyjne i ogólnopolskie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz innowacyjne – Bal Wolontariusza.

- Konkurs polega na jednoczesnym wdrożeniu w środowisku szkolnym i lokalnym sześciu działań:

1)           dystrybuowaniu cegiełek uprawniających do udziału w Balu Wolontariusza,

2)           dystrybuowaniu świec bożonarodzeniowych,

3)           zbiórce plastikowych nakrętek,

4)           przygotowaniu kartek bożonarodzeniowych, które trafią do Darczyńców Caritas Archidiecezji Lubelskiej,

5)           nagranie filmu, którego motto brzmi: „Ojczyzna to dla mnie….” oraz „Caritas to dla mnie….”, mającego na celu krzewienie idei patriotyzmu wśród młodzieży oraz podkreślenia istoty Caritas w społeczeństwie,

6)           dodatkowe innowacyjne inicjatywy.

 

2.            Warunki uczestnictwa:

- Aby wziąć udział w konkursie należy prowadzić lub założyć Szkolne Koło Caritas. Szczegółowych informacji udziela koordynator wolontariatu Caritas.

- Warunkiem udziału jest wypełnienie specjalnie przygotowanego formularza. Zgłoszenia chęci uczestnictwa należy składać osobiście lub listownie do centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej, lub drogą elektroniczną

- Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad rywalizacji fair play oraz niniejszego regulaminu.

- Konkurs trwa do 20 grudnia 2018 r.

3.    Punktacja:

a)   Bal Wolontariusza:

- 1 cegiełka uprawniająca do udziału w Balu Wolontariusza – 15 pkt.,

- Udział wszystkich zgłoszonych członków SKC w Balu Wolontariusza – 200 pkt.

 

b)   Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom:

- 1 mała świeca – 5 pkt.,

- 1 duża świeca – 12 pkt.

 

c)    Plastikowe nakrętki:

- 1 kg plastikowych nakrętek – 6 pkt.

d)   Kartki bożonarodzeniowe

- 1 estetycznie wykonana kartka – 20 pkt.,

- SKC, które przygotuje najwięcej kartek – 100pkt.

 

e)   Film promujący ideę patriotyzmu w roku upamiętniającym odzyskanie przez Polskę Niepodległości, ale także istotę Caritas w społeczeństwie.

- Nagranie 3-minutowego filmu przez SKC – 200 pkt.

f)     Realizowanie innych, innowacyjnych inicjatyw na terenie szkoły i pośród społeczności lokalnej, które być może w przyszłości będą realizowane przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

- Każda innowacyjna inicjatywa – 300 pkt.

 

Nagrody:

 

1)    Nagrodą za I miejsce jest tygodniowy wyjazd wakacyjny nad Firlej dla zaangażowanych członków Szkolnego Koła Caritas w terminie podanym w dniu Gali Wolontariusza (max. 25 osób).

2)    Nagrodą za II miejsce jest prywatny pokaz filmowy w Kinie Caritas dla zaangażowanych członków.

3)    Nagrodą za III miejsce jest wyjście na pizzę dla zaangażowanych członków (max. 25 osób).

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS „MAM TĘ MOC!” 2018

 

Dane szkoły

Nazwa

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

Opiekun

Imię i nazwisko

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

Ilość wolontariuszy

 

 

 

  

 

………………………………………           
Miejsce i data

 

 

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka  …………………………………………………………………………. na potrzeby konkursu „Cztery razy Wy”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133. poz. 833 z późn.zm.)

                                                       

                                                        …….……………………………………………………………………….

                                                        (Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -