VII Diecezjalny Konkurs na Szopkę

- Dokument dodano 2018-09-12, oglądany 925 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich

 
 

 

VII DIECEZJALNY KONKURS

 

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Patron konkursu:

1.     Kurator O światy w Lublinie

2.     Proboszcz Parafii Niemce

3.     Wójt Gminy Niemce

4.     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach

Organizator  konkursu:

Parafialny Odział Akcji Katolickiej w Niemcach

Koordynatorzy konkursu :

Tadeusz Nowak- tadzik40@op.pl tel. 502 234 380,        

Barbara Józefacka, jozbar@poczta.onet.pl   tel.  81 7561728 

we współpracy ze Szkołą Podstawową w Niemcach

Konkurs adresowany  jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, rodzin

Kategorie wiekowe:

- uczniowie przedszkoli oraz klas 1 – 3szkół podstawowych

- uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 8

- uczniowie szkół średnich

-uczniowie z rodzicami

 

Miejsce zgłoszenia prac oraz rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej  w Niemcach

ul. Szkolna 23

21-025 Niemce

Tel. 81 756 17 28

 

Termin nadsyłania prac:

1-19  grudnia 2018

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap Diecezjalny:  9  stycznia 2019 o godz. 11.30

Cele konkursu:

- propagowanie chrześcijańskich wzorów przeżywania świąt Bożego Narodzenia

- umożliwienie uczniom podejmowania aktywnych działań twórczych

- kształtowanie postaw estetycznych otwartych na tworzenie i odbiór sztuki

- promocja talentów wśród dzieci i młodzieży

- nagrodzenie uzdolnionej młodzieży.

Zasady uczestnictwa:

1.     Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie dowolną techniką.

2.     Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróci na nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, walory artystyczne, sposób prezentacji.

3.     Prace powinny być opisane zgodnie z formatką: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, imię i nazwisko nauczyciela oraz jego dane teleadresowe.  UWAGA! Brak podpisu eliminuje pracę z konkursu!

4.     Szkoła/ placówka może zgłosić maksymalnie 2 prace w jednej kategorii wiekowej.Wcześniej należy przeprowadzić konkurs wewnątrz szkoły i wybrać najlepszą pracę w każdej z kategorii wiekowych

5.    Prace zgłoszone do konkursu  można odebrać w  dniu rozdania nagród , prace nieodebrane po zakończeniu pozostają do dyspozycji organizatora.

6.     Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych

7.     Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

Nagrody:

Organizator przewiduje nagrody dla autorów nagrodzonych szopek oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Formularz zgłoszeniowy

Proszę przyczepienie w miejscu widocznym na szopce.

 

Pole tekstowe: Imię i nazwisko ………………………………………………………………..Wiek i klasa…………………………………………………Szkoła/Placówka………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Dokładny adres…………………………………………………………Tel……………………………..Wyrażam zgodę na publikacje zdjęć w środkach przekazu.Nauczyciel/Opiekun/Wykonawca ……………………………………………………………………

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -