X Diecezjalny Konkurs o św. Janie Pawle II Promieniowanie Ojcowstwa

- Dokument dodano 2018-09-11, oglądany 1333 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych

 
 

X DIECEZJALNY KONKURS

 

O ŚW. JANIE PAWLE II

 

„Promieniowanie ojcostwa”

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Sobieszczany 35

24-220 Niedrzwica Duża

nr tel.815116012

e mail: spsob@poczta.onet.pl

Parafia pw. św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Agnieszka Woźniak

Lucyna Stopyra

 

Konkurs  adresowany  jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,  szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych

Kategorie wiekowe:

przedszkole (konkurs plastyczny)

klasa 0 – I (konkurs plastyczny)

klasy  II – III (konkurs plastyczny, wiedzy, muzyczny)

klasy IV – VI (konkurs wiedzy, muzyczny)

klasy  VII – VIII i III gimnazjum (konkurs wiedzy, muzyczny)

uczniowie ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych (konkurs plastyczny)

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieszczanach

Sobieszczany 35

24-220 Niedrzwica Duża

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

17 maja 2019r. W tym dniu odbędzie się również konkurs wiedzy i muzyczny o godz. 9.00

Miejsce nadsyłania prac (zgłoszenia):

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieszczanach

Sobieszczany 35

24-220 Niedrzwica Duża

 

Termin nadsyłania prac  plastycznych i zgłoszenia do konkursu wiedzy oraz muzycznego

5 maja 2019r.

 

Cele konkursu:

- zapoznanie uczniów z historią życia  i powołania Ojca Świętego Jana Pawła II

- uczczenie pamięci papieża Jana Pawła II

- kształtowanie postawy miłości Boga i bliźniego

- zachęcenie do życia według  wskazań Sługi Bożego Jana Pawła II

- przypomnienie miejsc, wydarzeń i nauczania związanego z VII pielgrzymką  (5–17 czerwca 1999)  papieża  do Polski

- stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży zdobycia i pogłębienia wiedzy o Janie Pawle II i Jego nauczaniu

- popularyzacja religijnych utworów muzycznych

- rozwój talentów artystycznych uczniów

 

Zasady uczestnictwa:

Prace plastyczne wykonane mogą być dowolną techniką w formacie A4. Temat pracy plastycznej: „Promieniowanie ojcostwa – Jan Paweł  II w oczach dzieci”. Z każdej kategorii wiekowej mogę być nadesłane 2 prace z danej placówki wykonane indywidualnie. Termin nadsyłania prac do 5 maja 2019.

W kategorii konkursu muzycznego u czestnicy konkursu wykonują  jeden skomponowany utwór muzyczny do słów Jana Pawła II lub tekstu własnego opartego o myśli i naukę Ojca Świętego albo też dowolnie wybranej pieśni o tematyce religijnej. Do konkursu szkoła może zgłosić jednego uczestnika z danej grupy wiekowej. Prosimy o dostarczenie wcześniej podkładu muzycznego (płyta CD, plik multimedialny na email szkoły). 

W konkursie wiedzy biorą udział 2- osobowe zespoły z każdej kategorii wiekowej.

Zakres materiału:

Życie Karola Wojtyły, pontyfikat św. Jana Pawła II, VII pielgrzymka  (5–17 czerwca 1999)   papieża  do Polski

 

Nagrody:

 

Dyplomy i nagrody rzeczowe.

Formularz zgłoszeniowy

 

Karta zgłoszenia do konkursu wiedzy

Klasy II – III

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV – VI

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy VII – VIII i III gimnazjum

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Diecezjalny Konkurs o świętym Janie Pawle II

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

Niniejszym oświadczam, że:

    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.,Nr 101, poz.926,z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka przez Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła Ii w  Sobieszczanach w związku z przeprowadzeniem konkursu o św. Janie Pawle II.

                                                               …...................................................................

                                                                              data i podpis rodzica

 

    wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku  mojego dziecka przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sobieszczanach w związku z udziałem w konkursie o św. Janie Pawle II poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dn. 4  lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.z 2006r. Nr 90,poz.631, z późn. zm.)

 

                                                                    …...................................................................

                                                                               data i podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do konkursu muzycznego

uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Szkoła  Podstawowa ………………………………………………………………..................

Klasy II – III

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV – VI

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy VII – VIII i III gimnazjum

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nauczyciel przygotowujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Diecezjalny Konkurs o świętym Janie Pawle II

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

Niniejszym oświadczam, że:

    zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.,Nr 101, poz.926,z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka przez Szkołę Podstawową  im. Jana Pawła Ii w  Sobieszczanach w związku z przeprowadzeniem konkursu o św. Janie Pawle II.

                                                               …...................................................................

                                                                              data i podpis rodzica

 

    wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku  mojego dziecka przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sobieszczanach w związku z udziałem w konkursie o św. Janie Pawle II poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dn. 4  lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.z 2006r. Nr 90,poz.631, z późn. zm.)

 

                                                                    …...................................................................

                                                                               data i podpis rodzica

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -