V Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej Maryja Ożywiona Duchem Świętym

- Dokument dodano 2018-09-07, oglądany 1019 razy -

Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

 
 

 

V  ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

POEZJI MARYJNEJ

 

MARYJA OŻYWIONA DUCHEM ŚWIĘTYM

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej

ul. Szkolna 53

21-010 Łęczna

Tel. +48 81 7520026

przy współpracy z

Parafią św. Józefa Opiekuna Rodzin w Łęcznej

ul. Aleja Matki Bożej Fatimskiej 1

21-010 Łęczna

Tel. +48  81 7523001

 

dodatkowe informacje:

 

Beata Kowalska tel. 606942191, 

Elżbieta Jakubowska  tel. 602115699

 

Konkurs  adresowany  jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych,  gimnazjów

 

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas 1 – 3

- uczniowie szkół podstawowych klas 4 – 6

- uczniowie klas  7, 8 i  3 gimnazjalnych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej

ul. Szkolna 53

21-010 Łęczna

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

25 października  2018r. godz. 10.00

Miejsce nadsyłania zgłoszenia:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Łęcznej

ul. Szkolna 53

21-010 Łęczna

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

19 październik 2018

 

Cele konkursu:

- popularyzacja walorów poezji religijnej

- rozbudzanie u dzieci postawy twórczej, poszukującej prawdziwych wartości

- rozwijanie zainteresowań literackich

- promowanie młodych talentów

 

Zasady uczestnictwa:

1.    Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden utwór o tematyce maryjnej dowolnego autora, nawiązujący do hasła konkursu ( istnieje możliwość wykorzystania podkładu muzycznego).

2.    Nie przekraczając terminu zgłoszenia należy przesłać kartę zgłoszenia  z dopiskiem na kopercie: ,,Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej”  

3.    Wszyscy uczestnicy  i opiekunowie otrzymają dyplomy, a laureaci- nagrody.

4.    Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród laureatom następuje w dniu konkursu.

5.    Wszystkich uczestników  wraz z opiekunami zapraszamy w dniu konkursu na poczęstunek .

6.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

 

 

 

 

Nagrody:

 

- dyplomy

- nagrody rzeczowe

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 Archidiecezjalnego Konkursu Poezji Maryjnej "MARYJA OŻYWIONA DUCHEM ŚWIĘTYM"

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..………............................................

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

. ………………………………………………………………………………………………………....................

 

 

- klasa

 

..................................................................................................................................

 

 

- tytuł i autor utworu

 

...................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................

 

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

……………………………………………………………………………………………………………....................

 

- tel., e – mail opiekuna

 

.........................................................................................................................................

 

Wypełniać drukowanymi literami.

 

 

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

 

 

Data.....................................

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu...................................................................................................

 

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji konkursu: " MARYJA OŻYWIONA DUCHEM ŚWIĘTYM ", promocji, informacji i publikacji materiałów konkursowych,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

            Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.

 

 

Miejscowość ........................................                                                        

 

................................................................................

Podpis dziecka /uczestnika konkursu/

 

 

................................................................................

Podpis Rodzica /opiekuna/ dziecka

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -