XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Civitas Christiana

- Dokument dodano 2018-08-08, oglądany 1041 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
 

 

XXIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

 

CIVITAS C HRISTIANA

 

Księga Wyjścia i List św. Pawła do Rzymian

 

Patron konkursu:

1. JE Ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski

2. JE Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

3. JE Ks. Abp Stanisław Budzik

 

Organizator  konkursu:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

ul. Bema 1/5

20-045 Lublin

nr tel. 504277458

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:  Robert Maj

 

Konkurs  adresowany jest do uczniów :

szkół średnich

 

Miejsce rozstrzygnięcia (finału) konkursu:

Etap szkolny w szkołach

Etap diecezjalny – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Finał - Niepokalanów

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap Szkolny: 13 marca 2019

Etap Diecezjalny: 25 kwietnia 2019

Etap ogólnopolski – finał: 10 – 11 czerwca 2019

 

Miejsce zgłoszenia szkół:

System zgłoszeń internetowy na adres: https://okwb.com.pl/application/

 

Termin zgłoszenia szkół:

28 lutego 2019 r

 

Cele konkursu:

Celem konkursu jest zachęta młodych ludzi do czytania i poznawania Pisma Świętego.

 

Zasady uczestnictwa:

- Zgłoszenie do konkursu przez katechetę (-tkę) uczniów przez profil internetowy)https://okwb.com.pl/application/

- Przygotowując się do udziału w eliminacjach należy zwrócić uwagę także na wstępy, przypisy, komentarze i słownik pojęć, które wchodzą w zakres merytoryczny. Dzięki uprzejmości wydawcy katecheci na etapie zgłoszenia szkoły na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie ) mogą pobrać bezpłatny PDF dla uczniów nieposiadających tego wydania.

-Pierwszy etap biblijnych zmagań odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 13 marca 2019 r. i zostanie przeprowadzony według testu jednolitego dla wszystkich szkół. Podobnie wygląda kwestia oceny, która dzięki specjalnie opracowanemu arkuszowi ułatwia weryfikację wyników i daje równe szanse wszystkim uczestnikom. Troje najlepszych przedstawicieli każdej ze szkół przechodzi do kolejnego etapu, na poziomie swoich diecezji (25 IV 2019 r.), a w rezultacie ma szansę awansować do dwudniowego finału konkursu, który odbędzie się 10-11 czerwca 2019 r. w Niepokalanowie.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące oraz ich opiekunów/rodziców prawnych zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z póz. zm.)

 

Literatura, zakres materiału:

Księga Wyjścia i List do Rzymian

Materiałem źródłowym jest  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011).

 

Nagrody:

Nagrody książkowe, multimedialne, pielgrzymki (Ziemia Święta, Rzym i inne), indeksy szkół wyższych.

Formularz zgłoszeniowy

 

https://okwb.com.pl/application/

http://www.okwb.pl/

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -