Wyniki prac w grupach szkolenia dla katechetów dn. 13.01.2018

- Dokument dodano 2018-02-09, oglądany 1266 razy -

 
 

WYNIKI PRACY W GRUPACH – szkolenie katechetów 13 stycznia 2018 roku

 

WOLONTARIAT MISYJNY

-         kiermasze, loterie fantowe na cele misyjne (na terenie szkoły i parafii)

-         zbiórki żywności, makulatury, znaczków,okularów, butów, przyborów szkolnych

-         zapoznanie z działaniem grup wolontariatu misyjnego i zachęcanie do włączenia się w ich działanie

-         zaproszenie na spotkanie w szkole czy parafii misjonarza lub osoby z wolontariatu misyjnego

-         zorganizowanie zbiórki makulatury, okularów, sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych na konkretny cel, np. budowa studni

-         odwiedzanie ludzi samotnych

-         promocja wydarzeń o tematyce misyjnej

-         kawiarenka misyjne w szkole lub przy parafii prowadzona przez wolontariuszy

-         rozprowadzanie czasopism misyjnych

-         zapoznawanie z zakonami o charyzmacie misyjnym

-         modlitwa w intencjach misyjnych

-         prenumerata czasopisma misyjnego

-         adopcja serca, adopcja na odległość

-         udział w kolędnikach misyjnych, ognisku misyjnym

-         koncert misyjny z repertuarem nawiązującym do kultury danego kraju misyjnego

-         odpowiedź na akcje prowadzone przez misjonarzy

-         włączenie się do akcji ,, Szkoła z misją’’prowadzonej przez Sercanów

-         katecheza prowadzona przez misjonarza, wolontariusza, który był w krajach misyjnych

-         modlitewne wsparcie konkretnego misjonarza

-         prowadzenie ognisk misyjnych

-         kursy dla wolontariuszy misyjnych

-         zbiórka książek, podręczników w j. polskim dla mieszkańców np. Ukrainy

-         wyjazdy młodzieży na misje, dzielenie się świadectwami o pracy misyjnej

-         rozpowszechnianie informacji o możliwości np. adopcji ,, Rodzina rodzinie’’

-         wydrukowanie w gazetce parafialnej lub umieszczenie na stronie parafii świadectwa o misyjnej pracy wolontariatu

-         zachęcanie do wolontariatu dzieci i młodzież

-         udział we Mszy św. zorganizowanej przez Ojców Białych (2 sobota miesiąca)

-         rekolekcje misyjnego

-         angażowanie  dzieci i młodzież w działania na rzecz misji,

 

TYDZIEŃ MISYJNY + NIEDZIELA MISYJNA

-         zorganizowanie misyjnej loterii fantowej

-         zbiórka przyborów szkolnych, opatrunków i środków medycznych

-         kiermasze ciast w parafii, w szkole

-         charytatywny koncert na rzecz misji

-         zbiórka np. elektrośmieci, makulatury,… na budowę studni w Afryce

-         wycieczka do konkretnego zgromadzenia misyjnego

-         bal/zabawa w strojach misyjnych

-         konkurs na potrawy misyjne

-         terenowa gra o misjach

-         konkurs z wiedzy misyjnej

-         konkurs na prezentację multimedialną o misjach

-         list do misjonarza

-         przygotowanie inscenizacji misyjnej – wystawienie dla uczniów w szkole, dla rodziców na zebraniu ogólnym

-         konkursy plastyczne o tematyce misyjnej, konkurs na plakat zachęcający do wspierania misji

-         multimedialna wycieczka do kraju misyjnego

-         przeprowadzenie konkursu wiedzy misyjnej

-         całotygodniowa oprawa liturgii (każdy dzień dotyczy innego kontynentu)

-         wycieczka do muzeum misyjnego

-         prowadzenie różańca w różnych językach w ciągu tygodnia misyjnego

-         między przedmiotowy projekt edukacyjny (przyroda, geografia, historia, religia)

-         degustacja potraw misyjnych

-         szkolny dzień misyjny (przedstawienie strojów, muzyki, instrumentów muzycznych z krajów misyjnych)

-         spotkanie z misjonarzem w szkole lub parafii

-         prezentacja filmów o tematyce misyjnej

-         wydanie gazetki misyjnej (szkoła, parafia)

-         nauka piosenek misyjnych

-         wystawa fotograficzna

-         noszenie koszulek misyjnych przez dzieci w szkole

-         dzieci w każdy dzień tygodnia ubierają się w ubrania kolorów oznaczających poszczególne kontynenty

-         skarbonka duchowych wyrzeczeń w intencji misji

-         katecheza o patronach misji

-         katecheza o niedzieli misyjnej

-         wręczenie obrazków z prośbą o modlitwę za misje

-         promowanie tematyki misyjnej na portalach społecznych

-         krótkie spotkania modlitewne (np. w czasie długiej przerwy) w intencjach misyjnych

-         opracowanie gry misyjnej

-         rozpowszechnianie informacji o tygodniu misyjnym (strona internetowa szkoły, tablica z ogłoszeniami dla rodziców, dziennik elektroniczny)

-         skarbonka w pokoju nauczycielskim

-         zorganizowanie zajęć plastycznych o tematyce misyjnej (np. wykonywanie sombrero z szarego papieru, wyklejanie obrazków ziarnami, dekoracja krzyżyków misyjnych, wykonywanie różańców misyjnych, flag, strojów)

-         modlitwa na katechezie  i na Mszach św. w intencji misji, piosenki i modlitwy w językach krajów misyjnych(przygotowane np. przez uczniów z koła misyjnego)

-         dzień radości – podziel się radością z dziećmi z krajów misyjnych ( kontakt wirtualny ze szkołą misyjną, wysłanie paczki z niespodziankami dla dzieci z placówek misyjnych)

-         nagranie scenek biblijnych i przesłanie ich do dzieci z krajów misyjnych

-         festyn rodzinny w tygodniu misyjnym

-         niedzielna kawiarenka misyjna działająca przy parafii

-         wykorzystanie  liturgicznych materiałów misyjnych i czasopism o tematyce misyjnej w pracy z uczniami

-         animacja misyjna w sąsiedniej parafii lub miejscowości

-          

 

BIAŁY TYDZIEŃ

-         różaniec w intencjach misyjnych we wszystkie dni bądź w jeden dzień białego tygodnia

-         wspólna modlitwa w intencjach misji (prośba o modlitwę w rodzinie oraz o przyjęcie Komunii Świętej w intencjach misji)

-         kopertki z ofiarą na misje

-         prezentacja o tym, jak wygląda I Komunia Święta w krajach misyjnych

-         spotkanie z misjonarzem w ciągu białego tygodnia

-         zapoznanie z sylwetkami misjonarzy, którzy oddali życie za Chrystusa i na misjach

-         inscenizacja przedstawiona w kościele o wszystkich kontynentach

-         zorganizowanie zbiórki strojów komunijnych, przyborów szkolnych

-         modlitwa za rówieśników w krajach misyjnych

-         lekcja religii przeprowadzona przed dniem misyjnym w ciągu białego tygodnia (zapoznanie dzieci z inicjatywą pomocy Dzieci Dzieciom misji, oglądanie filmu o tematyce misyjnej)

-         rozdanie pamiątkowych obrazków, krzyżyków misyjnych, różańców misyjnych

-         przyjęcie dzieci III klas do PDMD

-         wyjazd do muzeum misyjnego

-         projekcja filmu misyjnego dla rodziców i dzieci w trakcie białego tygodnia

-         utworzenie koła misyjnego

-         zaproszenie grupy wolontariackiej „Omnesgentes” z Centrum Wolontariatu w Lublinie

-         zaproszenie misjonarzy w białym tygodniu do parafii

-         ofiara materialna z prezentów komunijnych

-         zainteresowanie Rady Parafialnej tematem misji

-         zbiórka pluszaków oraz przyborów szkolnych dla dzieci ze szkół misyjnych

-         wysłanie listu do dzieci z krajów misyjnych (zdjęcia, podpisy)d

-         Msza św. z procesją z darami misyjnymi,kazaniem misyjnymi, modlitwą wiernych układaną przez dzieci

-         rozmowa w czasie katechezy z misjonarzem np. przez komunikator

-         postanowienia misyjne np. wyrzeczenia,modlitwy od dzieci pierwszokomunijnych dla dzieci z krajów misyjnych

-         projekcja filmu PDMD

-         duchowy i materialny dar np. kopertki

-         spotkanie z rodzicami -wytłumaczenie sensu Dnia Misyjnego w białym tygodniu

 

MISYJNE WAKACJE Z BOGIEM

-         organizacja zajęć w czasie wakacji, ferii zimowych w pomieszczeniach parafialnych, świetlicy szkolnej

-         organizacja turnusów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w czasie których odbywają się warsztaty małego misjonarza (uczenie poszanowania np. wody), ,,woreczek ryżu’’-doświadczenie codzienności dzieci z krajów misyjnych

-         organizowanie happeningów- wyjście na ulice

-         przybliżenie świętych patronów misji

-         znalezienie sponsora na pokrycie kosztów organizacyjnych

-         dzieci przebierają się a postacie związane z misjami

-         zorganizowanie spotkań o tematyce misyjnej dla mieszkańców z okolicy

-         organizacja dnia misyjnego/festynu misyjnego w parafii

-         spotkanie z misjonarzem w czasie misyjnych wakacji z Bogiem

-         zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne, gry i zabawy misyjne w czasie kolonii, półkolonii, obozów harcerskich, wyjazdów oazowych

-         wyjazd do misyjnych Wiosek Świata (okolice Krakowa)

-         przegląd piosenek misyjnych

-         maraton filmów misyjnych w parafii (w czasie ferii, wakacji)

-         wyjazd do muzeum misyjnego

-         turniej piłki nożnej (fundusze zebrane podczas meczu przeznaczone na cele misyjne)

-         opracowanie misyjnego programu na wakacyjny wyjazd (np. każdego dnia jakieś zajęcia misyjne w różnej formie, np. 45-60 minut dziennie, np. uczenie się modlitw w różnych językach, śpiewów, pozdrowień, tańców, zajęcia plastyczne – dekoracja krzyżyków misyjnych, wykonywanie różańców misyjnych, flag, strojów)

-         „misyjne” wyjścia w swoim środowisku – np. do domu dziecka, domu opieki, pomocy społecznej

-         cotygodniowe misyjne spotkania po niedzielnej Mszy Świętej

-         przedstawienie świętych związanych z misjami – cykl zajęć przy parafii lub w czasie wyjazdów wakacyjnych, półkolonii, obozów harcerskich

-         wydanie gazetki o tematyce misyjnej

-         integracyjne wakacje z dziećmi z innych krajów (np. z Ukrainy)

-         wymiana doświadczeń poszczególnych kół misyjnych w trakcie wakacyjnych wyjazdów

-         organizacja olimpiady wiedzy misyjnej

-         propagowanie literatury misyjnej w parafii i szkolenie

-         stworzenie strony internetowej na temat ,, Misyjne wakacje z Bogiem’’

-         wykorzystanie materiałów  z wakacji na lekcjach w ciągu roku

-         sms-y zachęcające do udziału w dziełach misyjnych

-         informacje o misyjnych wakacjach z Bogiem na bilbordach przy parafii

-         połączenie z akcją ,, Pomoc Polakom na Wschodzie’’, wymiana dzieci na wakacje

-         projekty wakacyjne

-         lektury misyjne na wakacje

-         ,,surwiwal’’ misyjny

 

AdoMis (ADOPCJA MISYJNYCH SEMINARZYSTÓW) + ADOPCJA SERCA

-         modlitwa dzieci na katechezie w wybranym dniu

-         wizyta w seminarium duchownym

-         zaproszenie kleryków na spotkanie koła misyjnego

-         modlitwa różańcowa – każda dziesiątka różańca za seminarzystów w poszczególnych kontynentów

-         katecheza przedstawiająca adopcję misyjnych seminarzystów

-         rozpowszechnianie inicjatyw misyjnych wśród grona pedagogicznego oraz grup parafialnych

-         sztafeta modlitwy (sztafeta dzieci, poszczególnych grup uczniów, np. dziewczyny, chłopaki lub klas)

-         pomoc materialna (loterie, kiermasze)

-         adopcja przez konkretną grupę (pisanie listów, wysyłanie zdjęć i paczek, ewentualnie spotkania z adoptowanymi)

-         wyrzeczenia na rzecz adoptowanego (podejmowanie postów)

-         zamiast kwiatków dla nauczycieli można zaproponować datek dla seminarzystów adoptowanych np. przez daną klasę czy szkołę

-         ,, bilet na dyskotekę szkolną’’

-         przygotowanie plakatów zachęcających do adopcji seminarzystów, folderów, gazetek informujących o tym, co to jest AdoMis i Adopcja Serca

-         spotkania z seminarzystami przygotowującymi się do pracy na misjach

-         włączenie rodziców uczniów w różne formy adopcji (informacje dla rodziców przekazywane w różnej formie – dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły, dzienniczki uczniów, itp.)

-         wsparcie kapłanów w przygotowaniu kazań/konferencji misyjnych (scenki, piosenki, wiersze)

-         przedstawienie trudu formacji do działalności misyjnej

-         osobisty przykład katechety (wsparcie seminarzystów)

-         akcja „Pączek dla misji”,,ołówek dla Afryki’’,  – pieniądze ze sprzedaży przekazać na inicjatywę Adopcja Serca

-         puszka w pokoju nauczycielskim

-         przeprowadzenie spotkania informacyjnego lub katechezy dla dorosłych

-         zaangażowanie rodziców w adopcję serca (rodzic osobą odpowiedzialną za akcję)

-         przygotowanie filmu (o adopcji serca, AdoMis) przez uczniów

-         przeprowadzenie sondy ulicznej przez uczniów

-         szukanie sponsorów

-         propagowanie akcji na faceboku

-         umożliwienie zbiórki pieniężnej na terenie szkoły np. przez Radę Rodziców

-         konieczność koordynacji odgórnej wszystkich dzieł misyjnych (klarowny program)                   

                                                                                                                                                                   

 

KOLĘDNICY MISYJNI + UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

-         kiermasz szopek

-         organizacja konkursu misyjnego np. na najpiękniejszy strój misyjny

-         organizacja misyjnego dnia dzieci w parafii

-         obrzęd przyjęcia dzieci do PDMD podczas Mszy Świętej, uroczyste wręczenie legitymacji dzieciom z Papieskich dzieł Misyjnych Dzieci

-         uroczyste rozesłanie kolędników misyjnych

-         wystawa zdjęć z kolędowania misyjnego z poprzednich lat

-         zaangażowanie rodziców, pomoc rodziców w przygotowaniu strojów, rodzice animatorami i opiekunami kolędników

-         przeprowadzenie katechez mających na celu zachęcenie do udziału w kolędnikach i przekaz informacji o tej inicjatywie misyjnej

-         akcja informacyjna w szkole i parafii (np. opracowanie ulotek informacyjnych, informacja w ogłoszeniach parafialnych, przygotowanie plakatów informujących o kolędnikach)

-         zaproszenie misjonarza do wspólnego kolędowania lub poproszenie go o przedstawienie informacji o kolędowaniu, zachęcenie do udziału i przyjmowania kolędników

-         udział kolędników w Orszakach Trzech Króli

-         udział kolędników w diecezjalnym spotkaniu kolędników misyjnych

-         przygotowanie jasełek misyjnych, scenariusza do montażu słowno-muzycznego przedstawianego w domach

-         kolędowanie misyjne na terenie parafii, domach opieki, domach dziecka,hospicjach – celem niesienia Dobrej Nowiny

-         organizacja szkolnego orszaku Trzech Króli

-         przygotowanie grup kolędniczych (stroje; scenka Z kolędą w dom – z materiałów misyjnych lub ze strony PDMD, co roku inna; odpowiednia liczba opiekunów – poprosić o pomoc rodziców

-         błogosławieństwo ks. Proboszcza i rozesłanie kolędników misyjnych

 

-          członków grup parafialnych; przygotowanie skarbonek, identyfikatorów; wyznaczenie trasy, obszaru kolędowania i poinformowanie parafian poprzez ogłoszenia parafialne)

-         pozostawienie w domach pamiątki kolędowania – np. fragmenty Pisma Świętego w ramkach ozdobionych przez uczniów, obrazki, krzyżyki, aniołki, inne przedmioty wykonane przez uczniów

-         kolędowanie w szkole

-         koncert kolęd i pastorałek w kościele – zbiórka na cele misyjne

-         wędrująca szopka

-         zorganizowanie misyjnego dnia dziecka

-         zapoznanie uczniów ze stronami internetowymi na temat misji

-         informacja o kolędowaniu na stronie internetowej parafii, szkoły

-         przygotowanie animacji muzycznej, instrumentów w grupach kolędniczych

-         podsumowanie działań w parafii

 

oprac. Agnieszka Bartoń, Anna Piwowar

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -