Matka Boża Latyczowska Konspekt katechezy dla szkoły podstawowej I-III

- Dokument dodano 2014-08-04, oglądany 2961 razy -

 
 

 

Konspekt katechezy dla szkoły podstawowej I-III

 

Temat: Matka Boża Latyczowska

 

I. Założenia edukacyjne

1. Cele katechetyczne - wymagania ogólne

Zapoznanie uczniów z Sanktuarium i obrazem Matki Bożej Latyczowskiej

2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Wiedza:

Uczeń:

§   zna historię Sanktuarium i obrazu Matki Bożej Latyczowskiej

§   wie, dlaczego ludzie odwiedzają Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej

§   wie, jak przygotować się do peregrynacji obrazu Matki Bożej Latyczowskiej

 

Umiejętności:

Uczeń:

§   potrafi ułożyć modlitwę do Matkę Bożą Latyczowską o potrzebne łaski dla siebie i swojej rodziny

 

 

3. Metody:

Rozmowa kierowana z elelmentami pogadanki, puzzle

 

4. Środki: obraz przedstawiający Matkę Bożą Latyczowską (załącznik nr 2)

 

 

II. Przebieg katechezy:

1. Czynności wstępne:

 przygotowanie podręczników i pomocy, sprawdzenie listy obecności, wyciszenie

 

2. Modlitwa: Zdrowaś Maryjo

 

3. Sytuacja egzystencjalna:

 

         Katecheta rozdaje uczniom puzzle, na których znajduje się obraz Matki Bożej Latyczowskiej. Po ułożeniu obrazu, katecheta wprowadza w temat katechezy. Już za kilka dni będziemy mogli spotkać się z Matką Bożą Latyczowską, gdyż obraz będzie pielgrzymował po lubelskich parafiach, by docelowo dotrzeć do kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej.

 

4. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy:

Katecheta opowiada uczniom o Sanktuarium i obrazie Matki Bożej Latyczowskiej, może również pokazać krótki filmik- https://www.youtube.com/watch?v=Va9-dJSY1uI

Z dziejów Latyczowa

Miasto Latyczów (na Ukrainie) rozciąga się na otoczonej wzgórzami podolskiej równinie, u ujścia rzeki Wołk do Bugu. O założeniu miasta nie ma pewnych wiadomości. Latyczów, wraz z całym Podolem, w 1366 r. został włączony przez króla Kazimierza III Wielkiego do Królestwa Polskiego. Około 1430 r. wybudowano w Latyczowie drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i erygowano parafię rzymskokatolicką. Kościół i całe miasto zostały spalone w 1453 r. podczas napadu Tatarów. Ciągłe najazdy Tatarów uniemożliwiały rozwój miasta. Pod koniec XVI wieku do Latyczowa przybyli z Rzymu dominikanie z kopią obrazu Matki Bożej Śnieżnej, którą otrzymali w darze od papieża Klemensa VIII, z błogosławieństwem na pracę misyjną. W 1832 r. klasztor Dominikanów został ukazem carskim skasowany, a zakonnicy wywiezieni. Parafię przejęli księża diecezjalni, którzy nie szczędzili starań, aby odnowić świątynię i zachować w niej dawne pamiątki.  W 1933 r. z rozkazu Sowietów zamknięto latyczowską świątynię i rozpoczął się proces strasznej dewastacji. Dopiero w 1989 r. wierni odzyskali kościół i dzięki pomocy, głównie Polaków, dokonuje się proces odbudowy sanktuarium.

Cudowny obraz Matki Bożej Latyczowskiej

Obraz Matki Bożej czczony w Latyczowie namalowano około poł. XVI wieku. Jest to kopia Madonny z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Nie są znane ani autor, ani miejsce powstania obrazu. Od początku obecności w latyczowskiej świątyni obraz zasłynął wieloma cudami. Dominikanie zabrali obraz do Lwowa (do kościoła pw. Bożego Ciała), chroniąc go podczas rozruchów powstańczych, jakie wybuchły pod wodzą Bohdana Chmielnickiego w 1648 r. Cudowny obraz powrócił do Latyczowa w 1722 r. W 1778 r. papież Pius VI wydał dekret o jego koronacji i przysłał z Rzymu złote korony. W czasie I wojny światowej obraz był chroniony przez jakiś czas w Winnicy (Pietniczany), następnie powrócił do Latyczowa. Nieco później znalazł się w Warszawie. Wreszcie decyzją władz kościelnych w listopadzie 1935 r. został umieszczony w katedrze w Łucku, gdzie w okresie międzywojennym cieszył się wielkim kultem. W 1945 r., w obawie przed kradzieżą lub profanacją, cudowny obraz został wywieziony przez siostry ze Zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny do Lublina, gdzie do dzisiaj przebywa w zakonnej kaplicy przy ul. I Armii Wojska Polskiego 9. Latyczowską Panią odwiedzają dawni i nowi czciciele, upraszając Jej orędownictwa i opieki.

 
(
http://www.niedziela.pl/artykul/79618/nd/400-lecie-obecnosci-Matki-Bozej-w )

 

5. Zastosowanie życiowe:

 

         Do Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, pielgrzymują każdego roku wierni. Świadczy to o rozwoju kultu Latyczowskiej Pani i żywej wierze ludu w Jej duchową obecność. Dorośli, młodzież i dzieci przynoszą do Maryi swoje troski. W tym świętym miejscu doznają pocieszenia i umocnienia. My też niedługo będziemy mogli zobaczyć obraz Matki Bożej Latyczowskiej. Katecheta moża podać uczniom plan nawiedzenia przez obraz Matki Bożej Latyczowskiej- załącznik nr 1

 

Katecheta pyta uczniów: Jak możemy przygotować się do tego wydarzenia?

 

6. Modlitwa śródlekcyjna:

                   Matko z Latyczowa dalekiego Podola
                   z kościoła który wznieśli rycerze
                   z daniny od każdego końskiego kopyta
                   historią jak sztandarem okryta
                  Tułaczko Wygnanko
                   co w skromnej kaplicy w Lublinie
                   z nami żyjesz
                   módl się za nami
                           
Ks. Jan Twardowski

 

 

 

7. Podsumowanie treści:

 

         W Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej wierni doznają łask uzdrowienia i nawrócenia. Do Sanktuarium przybywają całe rodziny, przynoszą wszystkie swoje prośby i żale, wracając z wdzięcznością.

Katecheta prosi uczniów o napisanie krótkiej modlitwy do Matki Bożej Latyczowskiej.

 

 

8. Praca domowa

Opowiedz rodzicom, rodzeństwu o Sanktuarium i obrazie Matki Bożej Latyczowskiej. Postaraj się odwiedzić jeden z kościołów, w którym będzie znajdował się obraz Matki Bożej Latyczowskiej.

 

  1. 9. Modlitwa:

Modlitwa z  ułożona przez uczniów lub Matko z Latyczowa dalekiego Podola
                                               z kościoła który wznieśli rycerze
                                               z daniny od każdego końskiego kopyta
                                               historią jak sztandarem okryta
                                               Tułaczko Wygnanko
                                               co w skromnej kaplicy w Lublinie
                                               z nami żyjesz
                                               módl się za nami
                                              
Ks. Jan Twardowski

 

 

Załącznik nr 1

 

Plan nawiedzenia przez obraz Matki Bożej Latyczowskiej

Data

Parafia/ Kościół

15.09.2014

Św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, (Katedra)

16.09.2014

Wniebowzięcia NMP, (Konopnica)

17.09.2014

Świętej Rodziny

(al. św. Jana Pawła II)

18.09.2014

Matki Bożej Królowej Polski,

(ul. Gospodarcza)

19.09.2014

Św. Józefa, (ul. Filaretów)

20.09.2014

Trójcy Przenajświętszej,

(ul. Jagiełły, Felin)

21.09.2014

Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

(ul. Milenijna)

22.09.2014

Matki Bożej Fatimskiej, (ul. Tuwima)

23.09.2014

Przemienienia Pańskiego,

(ul. Nadbystrzycka)

24.09.2014

Św. Jana Pawła II,

(ul. Bp. M. Fulmana)

25.09.2014

Św. Maksymiliana Kolbe,

(Droga Męczenników Majdanka)

26.09.2014

Św. Andrzeja Boboli ,

(ul. Paderewskiego)

27.09.2014

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ul. Zbożowa)

28.09.2014

Bł. Bpa Władysława Gorala,

(ul. bł ks. Popiełuszki)

29.09.2014

Najświętszego Serca Pana Jezusa,

(ul. Kunickiego)

30.09.2014

Miłosierdzia Bożego,

(ul. Nałkowskich)

01.10.2014

Św. Antoniego, (ul. Kasztanowa)

02.10.2014

Kościół seminaryjny,

(ul. Prymasa Wyszyńskiego)

03.10.2014

Kościół Matki Bożej Zwycięskiej,

(ul. Narutowicza)

04.10.2014

Matki Bożej Różańcowej,

(ul. Burszytnowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Załącznik nr 2

 

 


 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -