Szkolne Kluby Wolontariusza

- Dokument dodano 2008-05-04, oglądany 4312 razy -

 
 

Szkolne Kluby Wolontariusza

Cele i założenia:

-        rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

-        zapoznawanie z ideą wolontariatu,

-        przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,

-        umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych,

-        prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy.

 

Etapy zakładania Szkolnego Klubu Wolontariusza:

-        decyzja szkoły (nauczyciela) o powołaniu Szkolnego Klubu Wolontariusza,

-        wytypowanie nauczyciela-koordynatora pracy wolontarystycznej (Centrum Wolontariatu w Lublinie może przeszkolić w tym zakresie wybraną osobę),

-        promocja idei wolontariatu w szkole (godziny wychowawcze, ogłoszenia) – zaproszenie zainteresowanych na spotkanie szkoleniowe dotyczące idei wolontariatu,

-        szkolenie wolontariuszy z zakresu idei wolontariatu, zasad pracy, etyki wolontariusza,

-        znalezienie ofert pracy dla wolontariuszy (pomoc koleżeńska w tej samej szkole, zawiązanie współpracy z placówką pomocową, w której wolontariusze mogliby się udzielać, imprezy okolicznościowe, inne przedsięwzięcia odpowiadające na największe problemy środowiska lokalnego),

-        bezpośrednie przygotowanie wolontariuszy do pracy, ustalenie jej zasad (w szkole spotkanie z pedagogiem, w placówce z osobą odpowiedzialną za pracę wolontariuszy),

-        wprowadzanie wolontariuszy w działania – zawiązanie kontraktu, określenie zasad współpracy, czasu pracy wolontariusza, obowiązków, zapoznanie z podopiecznymi,

-        monitorowanie pracy wolontariuszy – nawiązywanie kontaktu z osobą odpowiedzialną za pracę wolontariusza w placówce, zbieranie informacji na temat pracy wolontariusza,

-        prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy (przynajmniej raz w tygodniu), wzmacnianie pozytywne – chwalenie na forum grupy za rzetelne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, rozwiązywanie kwestii spornych, trudnych,

-        „nagradzanie” wolontariuszy – pochwała lub dyplom na zakończenie roku szkolnego.

 

Wolontariusze niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę rodziców na podjęcie działań wolontarystycznych. Warto także przeprowadzić spotkanie informacyjne dla rodziców. Zainteresowani szczegółowymi informacjami mogą kontaktować się z biurem Centrum Wolontariatu w Lublinie.

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -