XIV Diecezjalny Konkurs Biblijny Biblia Księga Życia

- Dokument dodano 2021-10-08, oglądany 126 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych

 
 

 

XIV DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY

 

BIBLIA-KSIĘGA ŻYCIA

 

Jezus Zbawcą wszystkich ludzi

w Ewangelii według św. Łukasza

 

Patron konkursu:

1. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

 

przy współpracy z

 

Parafią pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie

Al. Jana Pawła II 11
20-535 Lublin

tel./fax. 81 526-51-31

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej: Krzysztof Celiński

 

Konkurs adresowany jest do uczniów:

klas VI - VIII szkoły podstawowej

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

 

 

Termin eliminacji:

Etap szkolny: 9 grudnia 2021 roku

Etap diecezjalny: 28  kwietnia 2022 roku godz. 10.00

Uroczyste podsumowanie konkursu: 2 czerwca 2022 roku

 

Miejsce zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie:

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

ul. Radości 13,

20-530 Lublin,

tel./fax 81 533 92 72

lub na adres e-mail: krzysztofcelinski71@gmail.com

 

 

Termin zgłoszenia uczestnictwa w konkursie:

29  października 2021  roku

 

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów tematyką biblijną,

- pobudzenie młodzieży do wyrażania refleksji wynikających z lektury Pisma,

- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości Pisma św. wśród  uczniów,

- ukazanie Biblii jako źródła inspiracji dla twórców literatury i sztuki,

- przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w zakresie języka polskiego.

 

Zasady uczestnictwa:

1. Organizatordostarczy szkołom test eliminacyjny wraz z kluczem odpowiedzi drogą elektroniczną w środę 8 grudnia 2021roku o godzinie 12:00. Pytania testowe dotyczą podstawowej wiedzy o tekście Ewangelii wg świętego Łukasza. Wśród pytań testowych będą pytania otwarte i zamknięte.

2. Eliminacje wewnątrzszkolne należy przeprowadzić w czwartek 9 grudnia 2021 roku.

3. Czas pisania testu wynosi 30 minut. 

4. Do kolejnego etapu przechodzą 3 uczniowie, którzy uzyskali najlepszy wynik (przynajmniej 75% punktów możliwych do zdobycia). Ich dane należy wpisać na kartę zgłoszeniową i przesłać na adres Organizatora do dnia 17 grudnia 2021  roku z dopiskiem: „Konkurs Biblijny”. Dane uczniów, którzy przeszli do następnego etapu można również przesłać na adres e-mail: krzysztofcelinski71@gmail.com

5. Uczestnicy etapu diecezjalnego Konkursu Biblijnego są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem konkursu.

6. Laureatami konkursu, czyli zdobywcami pierwszego miejsca są osoby, które zdobędą na etapie diecezjalnym 90% punktów możliwych do zdobycia. II miejsce zajmują osoby, które zdobędą 85% punktów, zaś III miejsce zajmują osoby, które zdobędą 80% punktów możliwych do zdobycia.

Literatura, zakres materiału:

- Ewangelia według świętego Łukasza

 

Nagrody:

rzeczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

XIV Diecezjalnego Konkursu Biblijnego Biblia-Księga Życia Jezus Zbawcą wszystkich ludzi w Ewangelii według świętego Łukasza

 

- nazwa szkoły

 

 …………………………………………………………………………..……….

 

- imię i nazwisko uczestnika

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

2. ………………………………………………………………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………………………………………

 

- imię i nazwisko opiekuna

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

- tel., e – mail opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -