Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

- Dokument dodano 2014-09-30, oglądany 1083 razy -

Uczniowie Szkół Podstawowych, klasy IV-VI

 
 

 

Regulamin konkursu wiedzy o Janie Pawle II

Odbywającym się w roku szkolnym 2014/15 w Rudniku Szlacheckim

 

                                                           „Chodź za mną”

 

 

Organizator konkursu:

  1. Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik
  2. Urząd Gminy w Wilkołazie
  3. Szkoła Podstawowa w Rudniku Szlacheckim, 23-212 Wilkołaz

 

Patronat honorowy:

1.Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Rudniku Szlacheckim

 

  1. Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

Cele konkursu:

·        Uczczenie pamięci Papieża Jana Pawła II.

·        Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży zdobycia i pogłębienia wiedzy o Janie Pawle II i Jego nauczaniu.

·        Poznanie i przyswojenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

1. Uczestnicy konkursu:

          1. Uczniowie Szkół Podstawowych, klasy IV-VI

2. Przebieg konkursu:

2.1. Szkoły pragnące wziąć udział w konkursie winny zgłosić się do dnia 02 kwietnia 2015 roku przesyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej mariolagalkowska@wp.pl (p. Mariola Gałkowska – koordynator konkursu) .

2. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony 20 maja 2015 w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim.

2.3.  Każda szkoła może wydelegować maksymalnie 4 osoby. W przypadku równej ilości punktów przewidziana jest dogrywka.

2.4. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, dla siebie i dla szkoły, oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

3. Wymagania dla uczestników konkursu:

-Lektura obowiązkowa: Mariusz Wollny Jak Lolek został Papieżem, Kraków 2009.

- Uczniowie powinni wykazać się wiedzą o życiu, pontyfikacie i wydarzeniach związanych ze śmiercią, pogrzebem i procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła II.

- Uczniowie powinni znać twórczość literacką Jana Pawła II

 

4. Ustalenia porządkowe:

4.1 Koszty przejazdu uczestników na etap szkolny pokrywa szkoła delegująca.

4.2 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień zawartych w regulaminie.

4.3 W sprawach związanych z konkursem proszę kontaktować się z Panią Mariolą Gałkowską – koordynatorem turnieju (Tel. 0501769031).

Proponowana literatura pomocnicza:

·        Jan Paweł II. Encykliki. Kraków 2005.

·        Juchniewicz Paweł. Szukałem Was. Jan Paweł II i Światowe Dni Młodzieży. Polski Towarzystwo Encyklopedyczne 2005.

·        Nowak Andrzej. Kronika życia i pontyfikatu. Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Wyd. Ryszard Kluszczyński 2003.

·        Polak Grzegorz, Bogumił Łoziński. Ojciec wśród nas. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1978 – 2002. Wyd. św. Pawła 2002.

·        Poniewierski Janusz. Pontyfikat. Wyd. Znak 2005.

·        Poniewierski Janusz. Kwiatki Jana Pawła II. Wyd. Znak 2005.

·        Turowski Gabriel. Jan Paweł II dzień po dniu. Tom I i II. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu. Wyd. Biały Kruk. Kraków 2005.

 

 

 

 

 

 

                                           

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -