Dekalog - darem Boga

- Dokument dodano 2007-11-19, oglądany 17278 razy -

katecheza z prezentacją multimedialnądla klasy I gimnazjum

 
 

Konspekt katechezy koleżeńskiej Gimnazjum Klasa I

 

Temat: DEKALOG DAREM BOGA

Cele

Uczeń:

Wie, że dekalog jest darem Boga dla człowieka, sprecyzowanym kodeksem postępowania na drodze do nieba

Rozumie, że przestrzeganie przykazań jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego

Potrafi powiedzieć, co zrobić, by żyć według Bożych przykazań

        

Pomoce

Pismo Święte,  podręcznik, scena filmowa, fragment filmu Dekalog, pokaz multimedialny, mapa drogi prowadzącej do nieba, kartki z miejscami realizowania przykazań,

 

Metody

Rozmowa kierowana, analiza tekstu, praca w grupach, refleksja

 

Przebieg katechezy

 

Elementy wstępne

 

Wejście

 

Powitanie

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

 

 

Modlitwa

 

Przeżywamy miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej i Matce Bożej. W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy VII Dzień Papieski. Jan Paweł II patron naszej szkoły tak bardzo zachęcał nas do modlitwy różańcowej i sam był przykładem zawierzenia swojego życia Maryi. Dlatego pamiętając o codziennej modlitwie różańcowej zaprośmy Matkę Bożą i Jej Syna do naszej wspólnoty i prośmy Ich o dar Ducha Świętego na czas katechezy

 

 W Imię Ojca... „Zdrowaś Maryjo ...”

 

Sprawdzenie obecności

Czytam z listy imiona i nazwiska uczniów

 

Sprawdzam pracę domową

Dwóch wybranych uczniów czyta pracę domową głośno na ocenę.

        

 

         Podaję temat katechezy: Dekalog darem Boga.

         Po podaniu tematu proszę o zamknięcie zeszytów

 

Zainteresowanie

                   Edycja fragmentu sceny filmowej przygotowanej przez absolwentów gimnazjum przedstawiająca scenę konfliktu między matką a córką (4 min.).

        

Podanie nowego materiału

 

Sytuacja egzystencjalna

 

                  Celem filmu jest doprowadzenie uczniów do wniosku, że w tym filmie jest złamane IV przykazanie.

 

Pytania po filmie:

Co wam się nie podobało w tym filmie?

Jakie zostało przekroczone przykazanie?

Odpowiedź: IV przykazanie

Posłuchajcie do czego wzywa nas i naszych rodziców Pan Bóg w IV przykazaniu:

Krótki fragment filmu Dekalog – IV przykazanie

 

Jakie znacie inne przykazania?

Osoba chętna przypomina dekalog. W tym czasie na projektorze pojawiają się przykazania z podziałem I-III i IV-X, dotyczącym przykazania miłości Boga i człowieka.

 

2.Treść orędzia Bożego

Pytam uczniów jak powstały przykazania i skąd się wzięły? Doprowadzam do odpowiedzi, że Bóg nam je przekazał w tablicach przez Mojżesza

 

Odczytanie dekalogu z Pisma Świętego – Wj 20,1-17 (wybrana osoba). W czasie czytania pisma Świętego na projektorze pojawia się jednocześnie tekst Pisma Świętego.

 

Po przeczytaniu podaję krótki komentarz:

Usłyszeliście tekst dekalogu, który przez Mojżesza Bóg przekazał Żydom, ale i nam, bo Chrystus wielokrotnie przypomina nam o jego ważności.

        

Aktualizacja odkrytej prawdy:

 

Wybrany uczeń odczytuje z rzutnika informacje dotyczące dekalogu, jego genezy, historii i znaczenia dla nas chrześcijan.

 

 

Praca w grupach:

 

Dzielę uczniów na 5 grup. Każda z grup otrzymuje kartkę z rysunkiem jednego z miejsc w których często przebywa. Zadaniem grup jest dopasowanie przykazań, które szczególnie w nich obowiązują i ich uzasadnienie (4 min).

Po zakończeniu pojawia się na ekranie droga prowadząca do nieba, na której są umieszczone te miejsca. Następnie przedstawiciele grup podchodzą pod plakat, wskazują numer przykazania i uzasadniają swój wybór.

 

 

Praca z podręcznikiem:

 

Następnie uczniowie korzystając z II punktu podręcznika szukają odpowiedzi na pytanie, co Jezus mówi, byśmy osiągnęli życie wieczne (2 min).

Wybrany uczeń odczytuje: Aby osiągnąć życie wieczne, należy przestrzegać przykazań.

 

 Komentarz:

 Przykazanie Boże są dla nas drogowskazem na drodze do nieba. Ale byśmy zawsze szli tą droga potrzebujemy Bożej pomocy i własnego zaangażowania. Dlatego prośmy teraz Boga o pomoc w realizacji tych przykazań. (wszyscy wstają, wybrany uczeń głośno czyta)

 

Modlitwa śródlekcyjna

 

Ty wiesz Boże jak trudno przyjąć mi Twoje prawa. Czasami myślę, że dałeś je nam, by zmusić nas do bycia dobrymi i ograniczyć naszą wolność. Jednak powiedziano mi, że znaki te ofiarowałeś nam, aby pokazać nam jak bardzo nas kochasz. Pomóż mi zatem przestrzegać przykazań, abym żyjąc nimi, szedł drogą do nieba.

 

Notatka

 

Słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas spotkania z młodzieżą na Westerplatte:

„Człowiek wybiera dobro lub zło. Przestrzegając przykazań, wybiera dobro, wzrasta w swoim człowieczeństwie i staje się wolnym człowiekiem. Łamiąc Boże prawo, wybiera zło i siebie pomniejsza. Grzech niszczy człowieka i odbiera mu wolność”.

 

 

Praca domowa

 

Napisze-maila, w którym wytłumaczysz koleżance z obejrzanej sceny filmowej na początku katechezy dlaczego złamała IV przykazanie.

 

Modlitwa

 

„Chwała Ojcu..”.

 

 

Opracował: Ks. mgr Grzegorz Gut

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II  w Rejowcu Fabrycznym

 
 

Autorzy dokumentu: Ks. mgr Grzegorz Gut,

Słowa kluczowe: gimnazjum, Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, prezentacja,