Islam

- Dokument dodano 2007-11-13, oglądany 12625 razy -

katecheza z prezentacją multimedialną dla klasy I gimnazjum

 
 

 

 

Konspekt katechezy dla klasy I gimnazjum

Temat: Islam.

Cele:

Uczeń :

-           potrafi podać najważniejsze informacje o islamie;

-           wie czym różni się islam od chrześcijaństwa;

-           wie czym jest dialog międzyreligijny.

Pomoce dydaktyczne:

-           podręcznik

-           komputer

-           projektor

-           prezentacja multimedialna (zał. 1)

-           formularze (zał. 2)

-           fragment przemówienia Jana Pawła II z milenijnej pielgrzymki

       do Ziemi Świętej (zał. 3)

-           egzemplarz Koranu

Metody:

-           praca z podręcznikiem

-           prezentacja multimedialna

-           praca z formularzem

 

Formy pracy:

-           zbiorowa

-           indywidualna

 

Przebieg katechezy

 1. Modlitwa „Ojcze nasz”.
 2. Sprawdzenie listy obecności
 3.  Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Powtórzenie wiadomości z ostatniej katechezy.
 5. Zapisanie tematu: Islam.
 6. Uczniowie czytają punkt I z podręcznika. Papież wspomina swoje spotkanie z pewnym muzułmaninem, czyli wyznawcą islamu. Islam jest religią monoteistyczną, ale monoteizm muzułmański różni się od chrześcijańskiego tym, że muzułmanie nie uznają Jezusa za Boga, ale za jednego z proroków. Islam mocno akcentuje jedyność Boga Allaha.
 7.  Prezentacja multimedialna.
 8. Uczniowie uzupełniają tabelkę na podstawie prezentacji – załącznik 2.
 9. Chętni uczniowie odczytują zapis ze swojej tabeli – sprawdzenie poprawności i porównanie z chrześcijaństwem.
 10. Uczniowie zapoznają się z punktem II – podsumowanie.
 11. Praca domowa: Jak budować dialog międzyreligijny? Uczniowie mają odpowiedzieć na pytanie posługując fragmentem przemówienia z milenijnej pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej. Tekst dostają na kartkach – załącznik 3.
 12. Modlitwa na zakończenie.

 

Załącznik 2.

Filar

Obowiązki muzułmanina

Obowiązki chrześcijanina

 

Wiara

 

 

 

 

 

Modlitwa

 

 

 

 

 

Post

 

 

 

 

 

Jałmużna

 

 

 

 

 

Jałmużna

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3.

Jak budować dialog międzyreligijny?

  „ Przedstawiając bogactwa naszych religijnych tradycji, winniśmy szerzyć świadomość,

że współczesnych problemów nie rozwiąże się, jeżeli nie będziemy znać się wzajemnie i będziemy pozostawać w izolacji między sobą. Wszyscy jesteśmy świadomi przeszłych nieporozumień i konfliktów, które bardzo zaciążyły na stosunkach między żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Winniśmy uczynić wszystko, aby zamienić świadomość dawnych urazów i grzechów w mocne postanowienie budowania nowej przyszłości, w której będzie panować jedynie pełna szacunku i owocna współpraca między nami. Kościół katolicki pragnie kontynuować szczery i owocny dialog międzyreligijny z członkami wiary żydowskiej i wyznawcami islamu. Taki dialog nie jest próbą narzucania własnych poglądów innym. Wymaga tylko od nas wszystkich, abyśmy, trzymając się swoich przekonań, z szacunkiem słuchali jeden drugiego, starali się rozpoznawać to co dobre i święte w doktrynie drugich, i współpracować w popieraniu wszystkiego, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i pokojowi. Obecne tutaj dzieci żydowskie, chrześcijańskie i muzułmańskie oraz młodzież są dla nas znakiem nadziei i pobudką. Każde nowe pokolenie jest Bożym darem dla świata. Jeżeli pokażemy im to wszystko, co w naszych tradycjach jest szlachetne i dobre, oni w żywszym braterstwie i współpracy doprowadzą je do rozkwitu.”

 

 

 

 

Opracowała mgr Danuta Grudzień

 

 
 

Autorzy dokumentu: mgr Danuta Grudzień,

Słowa kluczowe: Katecheza, katecheza multimedialna, multimedia, szkoły ponadgimnazjalne,