Pomoce katechetyczne > Katechezy

Dokumenty w Katechezy

Ważna informacja dla korzystających z prezentacji multimedialnych
 
 

Ważna informacja przy korzystaniu z prezentacji multimedialnych!!!!!

Podczas otwierania bądź zapisywania prezentacji w komputerze może się zdarzyć, że prezentacja nie będzie funkcjonować prawidłowo. Dzieję się tak dlatego, że pliki podczas przesyłania mogą ulegać uszkodzeniu. Jest to niezależne od administratora strony. Gdy taka sytuacja się zdarzy należy próbować pobrać tę prezentacje jeszcze raz.