Nadwiślańskie Spotkania z Poezją

- Dokument dodano 2009-02-18, oglądany 3727 razy -

konkurs poetycki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

 
 

I NADWIŚLAŃSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ                                                                                              Kazimierz Dolny – Janowiec                                                                                                                     2-5 lipca 2009 r.                                                                                       

                              W krainie nadziei…

Patronat honorowy

JE Ks. Abp Józef Życiński – Metropolita Lubelski

Krzysztof Grabczuk ‑ Marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof Babisz ‑ Lubelski Kurator Oświaty

 

 

Zapraszamy do udziału w części konkursowej

               

Nadwiślańskie Spotkania z Poezją obejmują część konkursową i imprezy towarzyszące. Ich głównym celem jest prezentacja poezji, promocja jej twórców oraz integracja środowiska kultury i sztuki z całej Polski. W części konkursowej mogą brać udział młodzi poeci w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół średnich i studenci wyższych uczelni. Chcemy promować twórczość autorską. Oczekujemy, że wybrane wiersze będą prezentować szeroko pojęte wartości chrześcijańskie, humanistyczne i artystyczne. Dla najlepszych młodych poetów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz możliwość wystąpienia w części konkursowej.

               

1.       Do konkursu, który odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2009 r. należy przygotować trzy napisane przez siebie wiersze.

 

2.   Zgłoszenie do części konkursowej powinno zawierać:

- dokładnie wypełniony formularz (według załączonego wzoru) i krótką informację o młodym twórcy,

 

- podpisane nazwiskiem autora teksty wierszy konkursowych dostarczone e-mailem, w maszynopisie lub listownie,

- nośnik prezentujący wykonawcę (np. CD, DVD, kaseta video), jeżeli jest to możliwe,

- adres, telefon kontaktowy, e-mail wykonawcy.

               

3.   Zgłoszenie powinno być przesłane lub dostarczone do dnia 30 kwietnia 2009 r. do Biura Spotkań w Kuncewiczówce. O dopuszczeniu do części konkursowej decyduje Komisja Artystyczna. Wykonawcy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do części konkursowej telefonicznie lub e-mailem najpóźniej do dnia 31 maja 2009 r.

                 

4. Organizatorzy Festiwalu zapewniają:

- noclegi i wyżywienie dla wykonawców oraz opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich,

- możliwość odbycia prób.

5. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Osoby występujące wnoszą w dniu przyjazdu (w Biurze Spotkań) opłatę rekrutacyjną w wysokości 15 zł. Ewentualne zmiany dotyczące noclegów prosimy zgłaszać najpóźniej do 31 maja 2009 r.

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -