Mapa zabytków sakralnych

- Dokument dodano 2007-10-25, oglądany 10824 razy -

konkurs multimedialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 
 

Konkurs na prezentacje multimedialną

Mapa zabytków sakralnych w Polsce”

 

Konkurs na strony internetowe z wykorzystaniem technologii ASP.NET

 „Świat, w którym żyjemy potrzebuje piękna, aby się nie pogrążyć w rozpaczy. Piękno, podobnie jak prawda, budzi radość w ludzkich sercach i jest cennym owocem, który trwa pomimo upływu czasu, tworzy więź między pokoleniami i łączy je w jednomyślnym podziwie” – tak mówił wrażliwy na piękno i sztukę papież Jan Paweł II. Podobnie biskupi polscy podkreślają znaczenie kulturotwórcze sztuki kościelnej: „Jednym z przejawów życia Kościoła jest sztuka sakralna, wyrażająca misterium chrześcijaństwa i zwiastująca je światu. Jej dawne i współczesne dzieła stanowią patrimonium Ecclesiae, a zarazem skarb kultury ogólnoludzkiej. Ten skarb jest powierzony opiece duchowieństwa i wiernych”.

Drodzy młodzi przyjaciele, możecie również włączyć się wraz z całą wspólnotą wierzących w troskę o zachowanie dziedzictwa kulturalnego naszej Ojczyzny. Mamy wiele wspaniałych zabytków, które dotrwały do naszych czasów a przez wiele lat swoją mistyką zachwytu służyły modlącym się ludziom, którzy je szanowali i o nie dbali. Niestety – wiek dwudziesty, a szczególnie dwie wielkie wojny, poczyniły znaczne spustoszenia w pamiątkach przeszłości. Odpowiedzialność za to, co pozostawili nam nasi przodkowie, jest jednym z istotnych elementów kultury człowieka, społeczeństwa i całego narodu. Z racji tego, że ogromna większość zabytków zachowała się dzięki ich przeznaczeniu dla służby Bożej, nakłada na nas – chrześcijan początku trzeciego tysiąclecia – obowiązek dbałości o nie, aby i następne pokolenia cieszyły się ich pięknem, a dzięki temu oddawały cześć Bogu, Który sam jest Odwiecznym i Niepojętym Pięknem.

Ogłaszamy więc w bieżącym roku szkolnym konkurs na strony internetowe z wykorzystaniem technologii ASP.NET pt. „Mapa zabytków sakralnych w Polsce”. Konkurs ten będzie się odbywał pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie oraz Dyrektora Wydziału Do Spraw Wychowania Katolickiego Kurii Lubelskiej.

Ideą Konkursu jest, aby za pomocą stron internetowych ukazać piękno zapisane w zabytkach znajdujących się w waszych świątyniach, w waszych miejscowościach i parafiach. Piękno to bywa ukryte w malowidłach ściennych, obrazach i rzeźbach zdobiących kościoły, spotykamy je na starych cmentarnych nagrobkach i w zapomnianych często przydrożnych kapliczkach, które czekają, aby ktoś je dostrzegł. Za pomocą prac przybliżcie piękno waszych świątyń, obrazów, rzeźb, krzyży przydrożnych czy też odkryjcie wymiar architektoniczno-kulturowy całej miejscowości. Myśląc o waszej przyszłości przypomnijcie, czym żyły poprzednie pokolenia. Sztuka żyje dzięki temu, że człowiek dostrzega oraz zachwyca się jej estetyką i mądrością wciąż na nowo.

         Życzymy, aby wasze zainteresowanie pięknem kultury dawnych czasów budziło potrzebę zachowania tego wspaniałego dziedzictwa przeszłości. Niech to co zachował czas dla teraźniejszości, pozostanie inspiracją dla przyszłości i znajdzie w wirtualnej optyce uznanie i zainteresowanie.

         Serdecznie zapraszamy i zachęcamy młodzież, aby podjęła wysiłek przygotowania stron internetowych pt. „Mapa zabytków sakralnych w Polsce”. Regulamin konkursu został zamieszczony na stronach internetowych: Konkursu (www.zabytkisakralne.pl), Wydziału do Spraw Wychowania Katolickiego Kurii Lubelskiej (www.kuria.lublin.pl), Kuratorium Oświaty w Lublinie (www.kuratorium.lublin.pl), WODN w Lublinie (www.wodn.lublin.pl), ODN „EDUCOM” – RCI Microsoft w Lublinie (www.educom.lublin.pl), Partnerstwa dla Przyszłości (www.partnerstwodlaprzyszłości.edu.pl), Regionalnych Centrów Innowacji Microsoft (www.educom.lublin.pl, www.kana.gliwice.pl, www.wodip.opole.pl, www.wckp.lodz.pl ).

Organizatorzy konkursu

Wydział do spraw Wychowania Katolickiego;

Kuratorium Oświaty w Lublinie;

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie;

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Educom” – Regionalne Centrum Innowacji w Lublinie.

Nagrody

W konkursie przewiduje się nagrodzenie 10 prac równorzędnymi nagrodami w postaci laptopów ufundowanych przez sponsora i przyznanie wyróżnień.

Adres Sekretariatu konkursu:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EDUCOM” – Regionalne Centrum Innowacji Microsoft  w Lublinie

Rynek 8, 20-111 Lublin

email: zabytki@educom.lublin.pl

Rejestracja udziału w konkursie

www.educom.net.pl

www.zabytkisakralne.pl

 

Sponsorem konkursu jest Microsoft®

Szczegółowe informacje są  umieszczone na stronach internetowych organizatorów.

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: gimnazjum, konkurs, multimedia, prezentacja, szkoła podstawowa, szkoły ponadgimnazjalne,