Nowy konkurs MISERICORDIA

- Dokument dodano 2008-10-10, oglądany 4150 razy -

 
 

                                                                                  

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym

„Misericordia”

ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel./fax 0817444733, www.misericordia.org.pl

e-mail: stowarzyszenie@misericordia.org.pl, KRS 0000072694, REGON 430002530,

NIP 712-015-74-75, Bank PEKAO S.A. 45 1240 2496 1111 0010 1330 7506

__________________________________________________________________________________________

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

ogłasza konkurs pod tytułem :

„Miłosierdzie”

 

Konkurs będzie przeprowadzony w dwu kategoriach: plastycznej i poetyckiej. Oczekujemy na prace dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice. Powinny być przygotowane do ekspozycji (w ramach). Jeden autor może przysłać maksymalnie dwie prace. Prace poetyckie prosimy dostarczać w dwu egzemplarzach.

Praca zgłoszona na konkurs powinna być bez nazwiska autora, ale opatrzona godłem (znakiem do identyfikacji). W dołączonej do pracy, zaklejonej kopercie, oznaczonej takim samym godłem, prosimy o podanie imienia i nazwiska autora, wieku oraz dokładnego adresu z telefonem kontaktowym. Prace, które nie będą spełniają powyższych warunków nie wezmą udziału w konkursie .

Prace można nadsyłać w terminie do 15.03.2009 r. na adres:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, a autorzy otrzymają nagrody i dyplomy. Najciekawsze prace prezentowane będą w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2. Nagrodzone prace przechodzą na własność Stowarzyszenia. W przypadku prac poetyckich Stowarzyszenie nabiera prawa do ich publikacji.

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20.04.2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Abramowickiej 2, o godz. 14.30. Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzi Msza św.

Nagrody, nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia będą odbierane przez uczestników konkursu we własnym zakresie, w siedzibie Stowarzyszenia. Organizator zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia osób nagrodzonych.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia

Ks. Prałat Tadeusz Pajurek

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -