UWAGA Konkurs dla katechetów

- Dokument dodano 2008-09-21, oglądany 4533 razy -

konkurs na najciekawszą dekoracje zwiazaną z Rokiem Świetego Pawła

 
 

UWAGA KATECHECI

W związku z przeżywanym rokiem św. Pawła zachęcaliśmy, aby temat Apostoła narodów wybrzmiał zarówno w katechezach jak i był wyrażony w dekoracjach na korytarzu czy sali katechetycznej.

Ogłaszamy więc konkurs na

najciekawszą dekorację związaną z Rokiem świętego Pawła.

 

  Regulamin konkursu

 

§1. Postanowienia ogólne.

1.     Konkurs przeznaczony jest dla katechetów wszystkich typów szkół i przedszkoli.

2.     Pracami podlegającymi ocenie są dekoracje umieszczone w szkołach czy przedszkolach ( na korytarzach bądź w salach)  tematycznie związane z przeżywanym Rokiem św. Pawła.

3.     Prace mogą być wykonane dowolna techniką.

4.     Wykonawcami prac podlegających ocenie mogę być zarówno nauczyciele, katecheci jak i uczniowie.

5.     Osobą koordynującą wykonanie pracy konkursowej, uczestnikiem konkursu i zgłaszającym pracę do konkursu jest katecheta.

 

§2. Aby wziąć udział w konkursie należy:

1.     Sporządzić dekorację w sali lub na korytarzu.

2.     Wykonać fotografię dekoracji.

3.     Przesłać drogą elektroniczną na adres serwis.katechetyczny@kuria.lublin.pl. zdjęcie dekoracji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym niżej.

4.     Termin nadsyłania fotografii  mija 31 grudnia 2008.

                          

  §3.Sposób oceniania prac

1.     Przesłane zdjęcia dekoracji związanej z Rokiem św. Pawła zostaną umieszczone na stronie internetowej www.katecheza.kuria.lublin.pl i znajdować się tam będą w dniach od 1 stycznia 2009 do 31 maja 2009 .

2.     Oceny prac będzie dokonywał każdy kto wejdzie na stronę internetową http://www.katecheza.kuria.lublin.pl/index.php?gru_id=105

3.     i przyporządkuję odpowiednią liczbę punktów (od 0 do 10) odpowiednim pracom.

4.     Pod każdą pracą znajdować się będzie specjalny rankig zawierający punktacje od 0 do 10. Głosując należy kliknąć wybrana przez siebie liczbę punktów.

5.     Oceniający może dokonać oceny jednej pracy, wielu lub wszystkich prac.

6.     Oceniając wiele prac każdej z osobna należy przydzielić stosowną liczbę punktów.

7.     Wyniki zostaną opublikowana na stronie internetowej do 10 czerwca 2009.

8.     Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko katechety………………………………………………………

 

Nazwa szkoły (przedszkola)…………………………………………………….

 

Autor dekoracji………………………………………………………………….

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -